Jedná se o dvoudenní akci, kdy nejen čeští, ale i němečtí a polští poutníci společně projdou čtyřicetikilo­metrovou trasu, při které budou rozjímat a modlit se za usmíření českého, německého a polského národa.

Sobotní program začíná mší svatou v bělotínském kostele v sedm hodin ráno, na kterou naváže samotná pěší pouť.

Během dne účastníci dojdou k poutnímu místu Maria ve skále u Spálova, kde se v chatkách ubytují. Den zakončí nočním procesím se svíčkami.

V neděli po ranní modlitbě skupina vyrazí směrem do Staré vody na Libavé, kde budou oceněni věrní poutníci. V tři hodiny odpoledne proběhne hlavní mše. Po ní bude následovat průvod ke Královské studánce, kde bude požehnáno prameni vody. (and)