V Partutovicích zaplavila dešťová voda pole s bramborami. „Během noci spadlo tehdy při povodních 90 milimetrů srážek a za celých čtyřiadvacet hodin jich tu bylo naměřeno 120,“ uvedl předseda Zemědělského družstva (ZD) Partutovice František Maršálek.

Běžný stav při dešti je přitom do třiceti milimetrů za den. Voda stála v partutovickém poli několik dnů, zemědělci se k bramborám neměli jak dostat, a tím pádem je nemohli chemicky ošetřit. „Škoda může vyrůst klidně až na čtyři miliony korun,“ řekl předseda Maršálek s tím, že přesnější číslo bude znát až na podzim.

„Bude záležet na tom, jestli brambory z poškozených polí budou nebo nebudou uznány jako sadbové. Protože od toho se bude pochopitelně odvíjet jejich výkupní cena,“ vysvětlil.

V šesti katastrálních územích poškodila povodeň pole Zemědělskému obchodnímu družstvu Černotín. Zaplavila mu plodiny v Černotíně, Hluzově, Špičkách, Kunčicích, Bělotíně a Hranicích. „Celkem hospodaříme na čtyřiačtyřiceti hektarech. Někde byla škoda totální, jinde částečná. Dohromady činí asi 645 korun,“ sdělil předseda ZOD Černotín Zdeněk Boháč.

Nejvíce utrpěla ozimá pšenice, kukuřice, ozimá řepka a jarní ječmen. Lány byly po povodních plné naneseného bláta a kamenů z vylitých potoků.

Termín žní to však neovlivnilo. „Už máme sklizený ječmen, který nebyl zatopen, a teď se chystáme na řepku. Jestli bude sklizeň i nadále probíhat podle plánu, to bude záležet na dalším vývoji počasí,“ uzavřel Boháč.

Povodňové škody zaznamenal také Agrochov Jezernice, který je majetkově propojen se zemědělskou společností Hranicko se sídlem ve Stříteži nad Ludinou.

„Největší škodu jsme utrpěli na kukuřičném poli u sjezdu z nové dálnice. Část úrody tam uhnila a zbytek uhnije také, protože pole bylo pod vodou hodně dlouho. Celkem odhadujeme škodu na šest set tisíc,“ informoval agronom Agrochovu Jezernice Ladislav Hynčica a prozradil, že již také začali se žněmi. Jejich kombajny brázdí pole s řepkou v Drahotuších.