„Jedná se o generální opravu levé převodovky pravého jezového pole. V průběhu této opravy nebude možné manipulovat se segmentovým uzávěrem zmíněného jezového pole," upřesnil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Právě segmentové uzávěry slouží k regulaci hladiny vody.

Souběžně provede Povodí Moravy běžnou údržbu, jako je odstranění případných naplavenin nebo čištění svodných kanálů a sběrných studní.

Loni se plánovaná srážka jezu v Hranicích neuskutečnila kvůli suchu.

(kra)