„Trápilo to nejen mě, ale vlastně i všechny ostatní zahrádkáře. Bydlím v Komenského ulici, kde kvůli rekonstrukci jelo motorové čerpadlo od rána do večera. O víkendu jsem si chtěl odpočinout na zahradě, ale tam to bylo v podstatě úplně stejné," stěžuje si zahrádkář Vítězslav Petrovský. Podle něj by mělo být jasné, jestli bude lokalita sloužit ke rekreačním účelům, nebo bude naopak považována za průmyslovou zónu. „Ale vzhledem k tomu, že jde o oblast, která slouží rekreaci a sportu, mělo by se to dodržovat," dodal.

Současné práce jsou v podstatě důsledkem loňské mimořádně dlouhé srážky na Bečvě v okolí hranického jezu. Tehdy vytěžený štěrk pracovníci přemístili na pozemky, které vedení města správci Bečvy poskytlo.

„Tyto pozemky sloužily jako jakýsi mezisklad, ze kterého štěrk nyní stavební firma odváží k dalšímu zpracování," přiblížila proces Gabriela Tomíčková z tiskového oddělení Povodí Moravy.

Tento státní podnik nyní ujišťuje, že už v průběhu října by měly práce na odvozu štěrku skončit. „Zbývá odvést už jen nepatrné množství štěrku z původních sedmnácti tisíc kubíků. Stavební firma navíc práce omezí tak, aby o víkendech nerušila okolní rekreanty," doplnila mluvčí Tomíčková.

Celou problematikou se zabývala také rada města i hraničtí zastupitelé. „K zasedání rady města se zpracoval konkrétní materiál a rada dodatek k smluvnímu vztahu odsouhlasila," řekl vedoucí odboru správy majetku Radomír Bradáč, jehož sektor měl téma ve své kompetenci.

To, že provoz v zahrádkářské kolonii fungoval i o víkendech, přiznala i místostarostka Hranic Pavla Tvrdoňová (Změna pro Hranice). Až schválený dodatek ze samého konce září však znamenal úpravu provozního řádu.

„V minulosti práce skutečně probíhaly i o víkendu a byl tam umístěný i třídící stroj. Naší podmínkou ale nyní je, aby k pracovní činnosti v sobotu a v neděli už nedocházelo, stejně tak by tam neměl být umístěný ani třídící stroj. Bude se pouze odvážet materiál," konstatovala místostarostka. Podle jejích slov Povodí Moravy městu slíbilo, že veškeré práce skončí nejpozději 24. listopadu tohoto roku.