„Pracovníci státního podniku Povodí Moravy vyčistili od naplavenin a zátarasů vodní toky Splavná a Žabník na Hranicku,“ uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy Veronika Hrdá.

V případě těchto dvou říček se jedná o pravobřežní přítoky Spojené Bečvy. Těžká strojní technika zde odstranila v dolních částech obou toků nánosy a kmeny stromů, které sem dostala především blesková povodeň v roce 2009.

„Další povodně v roce 2010 sem donesly množství naplavenin, které mohou komplikovat situaci při vysokých průtocích,“ doplnila tisková mluvčí.

Práce se uskutečnily v rozmezí měsíců března až května letošního roku a technika se v okolí toků pohybovala ve velmi náročném a podmáčeném terénu.

„Zátarasy na tocích z minulých let ve velkém rozsahu zjistili při pochůzkách a kontrolách pracovníci provozu Valašské Meziříčí,“ informovala Veronika Hrdá.

Provedená údržba je dalším krokem, který by nyní měl předejít případným škodám, které mohou napáchat další povodně.

Čisti se mělo začít dříve, povodně by škodily méně

Správu nejen těchto dvou potoků, ale i ostatních drobných vodních toků převzalo Povodí Moravy v rámci transformace Zemědělské vodohospodářské správy k prvnímu lednu letošního roku.

„O zmíněném kroku rozhodlo Ministerstvo zemědělství České republiky a správu drobných vodních toků převedlo na státní podniky jednotlivých povodí a státní podnik Lesy České republiky. Povodí Moravy tak získalo do své správy přes šest tisíc šest set kilometrů vodních toků,“ uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy.

Zemědělská vodohospodářská správa už s omezeným předmětem činnosti a s omezenou majetkovou skladbou vykonává zejména správu hlavních odvodňovacích zařízení a provoz souvisejících čerpacích stanic.

Čištění menších říček a potoků vítají i obyvatelé Hranic, i když připomínají, že k podobnému kroku mělo dojít dříve.

„Je hezké, že se do podobných akcí začalo Povodí Moravy pouštět. Osobně si ale myslím, že břehy a koryta od nánosů se měla čistit už dávno a poslední povodně by určitě napáchaly menší škody,“ řekl pětatřicetiletý Pavel Krampla.