Napište nám svůj příběh nebo pošlete fotografie na e-mail: martin.nevyjel@denik.cz

Vaše příběhy i snímky zveřejníme na stránkách Hranického týdne.

Co přinesla a odnesla velká voda na Hranicku

Poděkování

Děkuji záchranému dobrovolnému sboru hasičů v Drahotuších, konkrétně hasičům, kteří zasahovali při odčerpání záplavové vody dne 24. 6. v době od 23 do 7 hodin, a Městskému úřadu v Hranicích, p. Wildnerovi, za bezplatné přistavění kontejneru a bezprostřední zájem v době povodní.

Manželé Severovi

Poděkování

Děkujeme panu Radku Koláčkovi a Laďovi Haršánimu za finanční dar a panu Radimu Kunovskému, Přemkovi Pečeňovi, Tondovi Potočnému a Liboru Šustkovi mladšímu za pomoc při odstraňování škod po povodni u mé rodiny v Jeseníku nad Odrou.

Petr Fusek, Kunčice

Poděkování

Děkuji touto cestou všem těm lidem dobré vůle, kteří nám aktivně pomáhali při odstraňování násdledků povodně, a to zejména všem příbuzným, členům hasičského sboru, sociálním pracovníkům a podnikatelům z Velké.

František Humplík, Lhotka

Poděkování

Rád bych také touto cestou chtěl velice poděkovat za pomoc postiženým občanům a pochválit za vynikající spolupráci při řešení záchranných a likvidačních prací v souvislosti s povodněmi na Hranicku ve dnech 24. - 30. 6. 2009 jednotkám požární ochrany Hranice, Velká, Drahotuše, Hustopeče n/B, Vysoká, Poruba, Bělotín, Nejdek, Kunčice, Černotín, Hluzov, Milotice n/B, Olšovec, Střítež n/L, Jindřichov, Potštát, Lipník n/B, Nové Dvory, Podhoří, Přerov, Opatovice, Radslavice, Lhota, Osek n/B, Kojetín, Dřevohostice, Horní Újezd, Špičky, Hrabůvka, Ústí, Tučín, Pavlovice u Př., Jezernice, Říkovice, Týn n/B, Skalička, Klokočí, Senice n/H, Kostelec n/H, Černovír, Topolany, Kelč, Odry, Zdíkov a Bojiště, dále Záchrannému útvaru Hlučín, Policii České republiky, Armádě České republiky a HZS Českých drah Přerov. V těchto jednotkách působili jak muži, tak ženy, a všem patří za jejich výkony uznání. Dobrá práce!

plk. Ing. Miroslav Čoček, ředitel ÚO Přerov, HZS Olomouckého kraje

Pomoc lidem

Náš spolek působí v naší obci Rouské teprve druhým rokem, ale máme za sebou mnoho úspěšných akcí. Na kontě mnoho peněz nemáme, ale přesto jsme se na výboru dohodli, že místo kurzu věnujeme postižené obci Jeseník nad Odrou potraviny a dezinfekční prostředky. Dnes 1. 7. 2009 v poledne jsme se za OS Spolek žen Rouské vydali do zaplavené oblasti na Jičínsku, a to do nejvíce zatopené obce Jeseník nad Odrou. Nakoupili jsme potraviny, dezinfekční prostředky a granule pro pejsky. V obci nás vřele přivítal pan starosta a děkovalnámza dar, který jsme převezli do krizového centra, které se nachází v místní školce, kde si místní obyvatelé odebírají potřebné věci. Největší radost měli z granulí pro pejsky. Zakoupené zboží bylo v hodnotě 2000 Kč, já vím není to moc, ale myslím si, kdyby každá organizace vypomohla alespoň takovou částkou jako my, tak těm lidem se bude lépe smiřovat s tak katastrofální situací. Viděli jsme to na vlastní oči a věřte tomu, není to moc pěkný pohled na beznadějně se dívající obyvatele této zatopené obce.

Spolek žen, Liběna Hrešková

Příběh psaný vodou

Povodeň v Soukromé mateřské škole J. A. Komenského s.r.o. Chystali jsme se na slavnostní rozloučení s předškoláky. Upravená zahrada s postavenými stany – divadelní představení mělo být překvapením pro rodiče, babičky a dědečky – nachystané kulisy, kostýmy. Už se nemůžeme dočkat!!! A pak to přišlo – ta velká voda – kde se vzala? Údiv, hrůza, stres, pláč a zoufalství – to vše nás ráno v pět hodin potkalo, když jsme stáli v bahně před mateřskou školou. Jak rychle voda přišla, tak rychle odešla. Ve třídách a šatnách do šedesáti centimetrů voda, bahno, na zahradě přes jeden metr vody. Vše se náhle zhroutilo. Děti najednou přišly o své zázemí, radost. Jejich otázka? „Zítra budeme moci přijít, že?“ Beznaděj vystřídala solidarita a pomoc rodičů. Přišli a začali pomáhat. Během dvou dnů zůstaly prázdné třídy a šatny se zbytky stolků a židliček, trochu hraček, mokré zdi, vytrhané podlahy, zpuchřelé dveře a zahrada s vodou a bahnem. Nejhorší je za námi. A teď čekat, až vše vyschne, a znovu do práce. Elán zůstává, vždyťmámekde hlavu složit a žijeme. Máme zdravé ruce. Pomalu se vrací i humor. A že se to stalo již podruhé? Buďme pokorní – vše se v dobré obrátí, vždyť nejdůležitější v životě je opora druhých – umět si pomáhat a mít se nezištně rádi. Tak to učíme naše děti. Solidarita je dar – uzdravuje zraněnou duši, dává naději a víru. Děkuji mnohokrát za pomoc. Nesmírně si toho vážím a mám zase život ráda. A děti? Slibuji, že se rozloučíme, jak jsme naplánovali, ale o něco později. Budu vás, moje milé děti, čekat. My to zvládneme! Chci poděkovat: panu Marku Gadasovi, panu Zdarsovi a jeho třem pracovníkům (Jiřímu Leisserovi, Mirkovi Maléřovi a Pavlu Prečovi), manželům Ličmanovým, paní Vinckerové, paní Maršálkové, Radkovi a Míše Juřicové, Radkovi Losovi, Pavle Milošové, manželům Ondruchovým, paní Koryčánkové, paní učitelce Lukešové, Barboře Šimečkové, předsedovi poslanecké sněmovny Miloslavu Vlčkovi za příspěvek na hračky, všem zaměstnancům mat. školy, městské policii a v neposlední řadě všem dalším, kteří ochotně pomohli nebo chtěli pomoci.

Pavla Šteffanová, ředitelka