Za účasti několika zástupců samospráv z různých koutů republiky i zájemců z řad veřejnosti se diskuze točila hlavně kolem výhod přímé volby, která už funguje třeba na Slovensku či v Polsku. Stejně tak zazněly i možné negativní důsledky takové volební změny.

„Model přímo volby na Slovensku není pro Českou republiku vhodný. Přímá volba sice dává obyvatelům větší pravomoc, ale vzniká riziko, že do funkce starosty se dostane pouze populární osobnost, takový Mickey Mouse. Na Slovensku jsme například měli starostu, který při nástupu do funkce ani nebyl schopný sám přečíst svůj slib, podle ústavy byl ale volitelný. Problémů je samozřejmě mnohem více," uvedl v diskuzi odborník na veřejnou správu z Technické univerzity v Košicích Daniel Klimovský, který má s přímou volbou starostů na Slovensku své zkušenosti.

Většina z přítomných hlav obcí však byla pro přímé volení starostů samotnými občany. Jedním ze zastánců takové změny byl také poslanec Petr Gazdík.

„Důvodem přímé volby starostů je podle mě jakási krize politických stran, která u nás existuje. Pokud se už na komunální úrovni provádí jakési veksly a obchody, pak se krize prohlubuje. Na vůdcovských pozic se pak dostávají lidé ne kvůli svým schopnostem, ale kvůli těmto obchodům. To zásadně narušuje celý demokratický systém země, protože už základ na komunální úrovni je chatrný. Pro mě je to důvod k přímé volbě starostů," řekl poslanec a bývalý starosta obce Suchá Loz na Uherskohradišťsku.

Celá akce byla součástí evropského projektu s názvem Sblíženi politikou – výchova k aktivnímu občanství a lokální demokracii.