Samotné vedení města však takový stav nevyhlašuje, čeká až na pokyny Českého hydrometeorolo­gického ústavu.

Jak uvedla vedoucí oddělení životního prostředí Táňa Drábková město v případě smogové situace postupuje podle dané směrnice.

„Samotnou inverzi neřešíme, avšak v případě vyhlášené smogové situace už jsou určité kroky zapotřebí. Především je důležité o smogové situaci informovat občany," sdělila Lenka Macháčová, pod kterou spadá oblast ochrany ovzduší v Hranicích.

Kromě rozesílání informací o nekvalitním ovzduší školám a dalším příspěvkovým organizacím mohou i letos Hranice využít loňské novinky.

Vzhledem k předpokládané zhoršené situaci se tedy opět na dálnici D1 může u Hranic ve směru od Ostravy i od Olomouce objevit tabule s nápisem Město Hranice – SMOG – omezte průjezd.

„Naposledy jsme tohoto opatření využili letos v lednu, a to jen jednou. Nyní na podzim ještě smogová situace vyhlášená nebyla, i když asi před třemi týdny byly rozptylové podmínky dost špatné," konstatovala Lenka Macháčová.

Poloha Hranic není pro lidi v souvislosti s inverzí a smogem zrovna ideální. Negativně město ovlivňují povětrnostní podmínky zejména ze směru od Ostravska.

V případě vyhlášené smogové situace se hlavně dětem, těhotným ženám či nemocným seniorům doporučuje omezení vycházek a venkovních fyzických aktivit, omezení větrání a naopak intenzivnější přísun vitamínů.