„Přívalový déšť může ojediněle vést k rychlému odtoku vody ze svahů, rozvodnění malých toků nebo i jindy suchých koryt,“ upozorňují meteorologové.