Kvůli snížení příspěvku na podporu zaměstnávání zdravotně handicapovaných došlo v řadě případů k jejich propouštění.

Jakou šanci na trhu práce mají například hluchoslepí? Nato odpovídala terénní sociální pracovnice společnosti LORM, která se stará o klienty z přerovského regionu, Marcela Lazecká.

ROZHOVOR

Přišli někteří vaši klienti po změnách sociálního systému o práci?

Ano, firma, která poskytovala našim klientům práci domů, od nového roku výrazně omezila spolupráci. O práci tak přišlo asi patnáct našich klientů.

Důvodem byly jednak finanční problémy firmy, ale svůj podíl na tom bezesporu mělo i snížení státního příspěvku, který firmy získávaly, když zaměstnávaly zdravotně postižené osoby.

Jaký přínos má pro zdravotně postiženého člověka jeho zapojení do pracovního procesu?

Zdravotně postižení patří ke skupinám obyvatel, které jen stěží hledají uplatnění na trhu práce. Přitom pro zdravotně postižené je práce velkou životní motivací, která má příznivý vliv na jejich psychiku.

Ztráta zaměstnání pak může znamenat pro takové jedince velkou újmu.

Je dostatek firem, které nabízejí práci zdravotně postiženým?

Takových firem je jako šafránu. Jednoznačně poptávka převyšuje nabídku. Celá řada zdravotně postižených lidímátotiž velký zájem pracovat. Jsou to velmi zruční a učenliví lidé.

Mnozí naši klienti se naučili i přes své handicapy zvládat různé práce, někteří umějí pracovat i na počítači. Jako organizace se snažíme kontaktovat firmy a zjišťujeme, zda by nemohly nabídnout našim klientům práci.

Ovšem příliš úspěchů v tomto směru nemáme. Proto bych chtěla vyzvat podnikatele, kteří mají možnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením, aby nás kontaktovali.

Jaká práce je vhodná pro hluchoslepé?

Ideální je práce, kterou mohou vykonávat ve známém, domácím prostředí. Jako příklad uvedu třeba lepení papírových deštníčků, které slouží jako ozdoba do zmrzlinových pohárů.

Vaše společnost se však nezabývá pouze zprostředkováním práce pro hluchoslepé. Jaké jsou vaše další aktivity?

Tak například nabízíme tlumočení, průvodcovství na úřady, k lékaři, do školy či na nákup. Dále poskytujeme služby jako je výuka prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, výuka Lormovy abecedy, Braillova písma, znakového jazyka a dalších způsobů komunikace.

Také zajišťujeme sociálně-právní poradenství a v neposlední řadě organizujemepro klienty klubové akce, výlety a týdenní pobyty zaměřené například na běžecké lyžování s trasérem nebo na cykloturistiku na tandemových kolech.