Vedou k obnovenému hornímu prameni i k vyčištěnému a upravenému takzvanému dolnímu prameni. Na informačních tabulích se výletníci mohou dočíst o významu evropského toku i regionu, kde pramení. Naučnou stezku v minulých dnech dokončily Vojenské lesy a statky (VLS).

„Jako v pohádce. Škoda, že jsme si taky nevzali běžky,“ vykračovali si v sobotu zasněženou krajinou manželé z Olomouce. 

Obě parkoviště na okraji Kozlova byla v sobotu odpoledne zaplněna do posledního místa.

Protože prameniště leží ve Vojenském újezdu Libavá, veřejnosti může vyrazit k tomuto cíli pouze o víkendech a svátcích, kdy ve vojenském prostoru neprobíhá výcvik. Vede k němu zhruba 1,5 kilometru dlouhá trasa z okraje Kozlova.

Přibyl chodník, tabule a lavičky

Poslední úsek dlouhý na 250 metrů lesníci VLS v minulých dnech nově osadili povalovým chodníkem. Okolí vybavili novými informačními tabulemi, lavičkami a dalším mobiliářem. Taky vyčistili a revitalizovali takzvaný horní pramen.

Obnovy se dočkal dolní pramen krytý přístřeškem.

„Hlavním cílem byla především stabilizace vodního režimu v této oblasti tak, aby bylo prameniště tohoto významného evropského toku zachováno a nedošlo k jeho ohrožení v podmínkách vyvolaných změnami počasí v posledních letech,“ informoval ředitel VLS Petr Král. „Jako lesní hospodáři jsme si vědomi významu lesních ekosystémů pro stabilitu vodního režimu v krajině. A spojit tyto kroky se zvýšením důstojnosti tohoto místa, o které projevuje každoročně zájem stále více návštěvníků, i s osvětou o přírodním významu celé lokality Oderských vrchů, nám přišlo jako dobrý nápad,“ doplnil.

Ještě před třemi lety ukrýval pramen Odry hluboký smrkový les. Po eskalaci kůrovcové kalamity jej lesníci nahradily novou druhově pestrou výsadbou.

„Na informačních tabulích, kterými je stezka osazena, tak návštěvníci najdou příběh tohoto místa od jeho prvního dochovaného záznamu před třemi stovkami let majitelem spálovského panství Karlem Ferdinandem Schertzem, informace o přírodním bohatství jeho okolí, ale také o lesnické správě Oderských vrchů či historii jejich osídlení,“ popisoval mluvčí VLS Jan Sotona.