Pět nebo i patnáct minut. I tak dlouho může chodec čekat na vhodný okamžik k vkročení do vozovky na třídě Československé armády.

Přechod poblíž Základní umělecké školy Hranice mohla na základě hlasování osvětlit skupina ČEZ.

Jenže Hranice v konkurenci dalších rizikových míst v regionu neuspěly.

Přechod na třídě Československé armády zůstal s celkovými 627 hlasy v regionální tabulce poslední.

Veřejnost na základě internetového hlasování vybrala v každém regionu České republiky tři přechody, které se svého osvětlení ještě letos dočkají. Další dva přechody zvolila odborná komise.

VYBRANÉ PŘECHODY, KTERÉ OSVĚTLÍ ZDE

„V komisi zasedali odborníci z Besipu (Bezpečnost silničního provozu, pozn. red.) a z dopravní policie. Nechtěli jsme, aby byly vybrány jen přechody na základě jejich popularity a velikosti daného města. V případě zbývajících sedmi přechodů, které získaly méně hlasů, komise rozhodovala hlavně podle toho, jak moc jsou přechody nebezpečné," uvedl tiskový mluvčí skupiny ČEZ pro region střední a severní Morava Jaroslav František Jurča.

Oborníci se přiklonili k Lidečku

Experti se tak i na úkor Hranic přiklonili například k přechodu ve valašském Lidečku.

„Lidečko má skutečně málo obyvatel a v samotném hlasování veřejnosti bylo trochu znevýhodněno," popsal Jurča.

Jak uvedl šéf Dopravní policie ČR Tomáš Lerch, kvalitní osvětlení může být pro bezpečnost na silnicích velice důležitým prvkem.

„Zvyšování bezpečnosti dopravního provozu je jednou z našich hlavních priorit. I přes všechna chystaná opatření by ale chodci neměli zapomínat na vlastní bezpečnost," poznamenal.

Hranická radnice aktivitu ČEZu vítala, přestože nakonec zmíněný přechod zůstane alespoň prozatím beze změny. Přestože silnice spadá pod správu Olomouckého kraje, veškeré zásahy by vzešly z jednání s hranickým odborem dopravy.

„V tuto chvíli ale na přechodu k žádným změnám nedojde. Soustředíme se na úpravu křižovatky mezi třídou Československé armády a ulicí Kapitána Jaroše," uvedl tiskový mluvčí Městského úřadu Hranice Petr Bakovský.

Bezpečnost přechodů ve městě je ale přesto dlouhodobě probíraným tématem. A nejen v Hranicích.

Jen za první čtyři měsíce letošního roku se na vyznačených přechodech pro chodce stalo 368 dopravních nehod. Při nich čtyři lidé zemřeli a 59 dalších se těžce zranilo. Vloni na přechodech zemřelo za celý rok dokonce 35 osob.