Obrovský adventní věnec před hranickým zámkem je výsledkem spolupráce Střední lesnické školy, městská firmy Ekoltes a Městských kulturních zařízení.

Ekoltes se postaral o výrobu kovového korpusu a čtyř svící, studenti Střední lesnické školy provedli základní vyzdobení chvojím a o dozdobení se v pátek postarají pracovníci Městských kulturních zařízení.

„O první adventní neděli 28. listopadu bude ve 14 hodin slavnostně rozsvícena první svíčka na adventním věnci. Pozváni byli ti, kteří se na instalaci věnce podíleli, v čele s iniciátorem celé akce, hranickým děkanem Františkem Dostálem,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Výstava betlémů a vánočních tradic 2021, Galerie M+M, Hranice.
Vánočně naladěná Galerie M+M v Hranicích láká na výstavu betlémů celé rodiny

Konstrukce adventního věnce měří v průměru pět metrů, výška věnce pak činí 1,5 metru. Svíčky dosahují zhruba dvojnásobné výšky.

Věnec se tak stal součástí letošní hranické vánoční výzdoby. Její instalaci v centru města plánují MKZ také na tento pátek.

Příští pátek pak dojde k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu. Zda však proběhne v plánovaném pompézním duchu ještě není definitivně jasné, s ohledem na epidemickou situaci o tom rozhodne krizový štáb města v pondělí 29. listopadu. 

Zdobení stánků pro vánoční trhy na náměstí TGM v Přerově, 22. 11. 2021
Rozsvěcení stromu zrušil Přerov i Lipník, Hranice zatím nerozhodly