„Jedná se o reakci na bleskové povodně, které nás naposledy postihly,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Za názvem protipovodňové varovné systémy se skrývá vybudování srážkoměrů, limitografů a třeba i mluvících sirén. Pomocí přístrojů se budou zaznamenávat a měřit nejen srážky, ale i například vzestupy a poklesy hladin.

Veškeré informace bude zaznamenávat počítač, který výsledky bleskově vyhodnotí.

„Kdo bude mít zájem, může být pomocí SMS zpráv informován o blížícím se nebezpečí,“ přidal mluvčí radnice.

Půjde o ochranu menších toků

Letošní rok je v boji s bleskovými povodněmi brán jako rozjezdový. Během roku proběhne výběrové řízení na dodavatele celého balíčku služeb a bude vypracována projektová dokumentace.

„Výběrové řízení vzhledem k vysoké částce provede odborná firma,“ sdělil Petr Bakovský.

Veškeré protipovodňové ochranné systémy se budou týkat jen menších toků, zejména Ludiny a Veličky. Bečva už svou ochranu má a navíc bleskové povodně hrozí především právě z menších řek a potoků.

„Jde o ochranu nejen Hranic, ale i okolních obcí, které bývají často postiženy,“ poznamenal mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Bleskové povodně celé Hranicko trápí už delší dobu. Ochranné systémy samozřejmě podobným přívalům vody nezabrání. V případě správného používání by ale mohly zamezit ztrátám na životech, případně větším ztrátám na majetku obyvatel celého Hranicka. (zem)