ANKETA S PŘEDŠKOLÁKY: PROČ?

 

Deník se dětí zeptal:

1. Proč musí děti chodit do školy?

2. Proč mají děti prázdniny?

3. Proč jsou na světě noviny?

Dominika Blažková,

Hranice, 6 let

1. Do školy děti musí chodit, aby se něco naučily, třeba jak se mají chovat.

2. To ještě nevím.

3. Tak to taky nevím.

Nikolka Peterková,

Přerov, 6 let

1. Do školy se musí chodit proto, aby děti nebyly hloupé.

2. Prázdniny jsou proto, aby si děti mohly odpočinout od školy.

3. Noviny vycházejí proto, aby se lidé něco dozvěděli.

Barunka Švancarová,

Hranice, 5 let

1. Do školy se chodí proto, aby měly děti jedničky s hvězdičkou.

2. Prázdniny? Tak to ještě nevím.

3. To taky nevím.

Péťa Skácel,

Přerov, 6 let

1. Do školy musí děti chodit, aby se něco dozvěděly.

2. Prázdniny jsou od toho, aby se nemusely děti tolik učit.

3. Noviny jsou k tomu, aby se mohl rozdělávat oheň.

Dominik Matějíček,

Přerov, 6 let

1. Aby se tam děti naučily číst a za to dostávaly jedničky.

2.  Prázdniny jsou proto, aby si děti mohly užívat moře.

3. Rodiče si v nich čtou, jestli se něco nestalo. Třeba jestli auto nepřejelo nějaké dítě.

Adélka Hudečková,

Přerov, 6 let

1. Do školy se chodí proto, aby se všichni naučili psát psacím písmem a taky číst.

2. Prázdniny mají děti na to, aby si užily více volného času.

3. Noviny jsou, aby se dospělí dozvěděli, co se kde stalo.

Maruška Bělocká,

Hranice, 6 let

1. Aby se děti všechno naučily a všechno uměly.

2. Prázdniny máme proto, abysme mohli jezdit na výlety.

3. Noviny jsou od toho, ať se to dozvíme, když se něco stane, třeba když hoří.

Maruška Venclová,

Přerov, 7 let

1. Do školy se musí proto, aby se všechny děti naučily číst.

2. Prázdniny jsou kvůli tomu, aby si děti odpočinuly.

3. Noviny se tisknou proto, aby si rodiče měli co číst.

Evička Svačinová,

Hranice, 6 let

1. Proč se musí do školy? Hm, tak to nevím.

2. Prázdniny jsou proto, že se někam jezdí.

3. Nevím.

Daneček Výška,

Hranice, 6 let

1. Proč musíme do školy? Nevím. Snad abysme se učili.

2. Prázdniny jsou pro děti kvůli tomu, aby si mohly odpočinout.

3. Noviny jsou kvůli tomu, aby lidi věděli, co se stalo.

Nikol Grubhofferová,

Hranice, 6 let

1. Děti chodí do školy proto, aby byly chytřejší.

2. Prázdniny jsou proto, aby se děti naučily, no, aby to všechno stihly.

3. Noviny jsou od toho, aby se četly.

Patrik Javora,

Přerov, 6 let

1.  Děti musí chodit do školy, aby si všechno mohly přečíst.

2. Prázdniny jsou na to, aby jsme si mohli víc hrát.

3. Noviny jsou tu proto, aby si tatínci nebo maminky přečetli, kde se co stalo.

Anička Režná,

Přerov, 6 let

1. Aby se děti naučily číst a psát.

2. Kvůli dovolené.

3. Noviny jsou pro dospělé. Čtou si v nich, co se stalo. Třeba to, jestli někdo někoho nezavraždil.

Péťa Vlček,

Hranice, 6 let

1. Do školy děti musí proto, aby se něco naučily.

2. K čemu jsou prázdniny, to nevím.

3.  Noviny jsou pro rodiče.

Kačenka Vítková,

Hranice, 6 let

1. Škola je tu od toho, aby se děti naučily číst a psát.

2. Prázdniny? To nevím.

3. Noviny jsou od toho, aby lidi věděli, co se stalo.