Jen společnost Ředitelství silnic a dálnic utratila v regionu přes miliardu korun a pozadu nezůstal ani Olomoucký kraj. Ten do dopravy včetně započatých staveb investoval dalších několik stovek milionů. Za opravy cest utrácely také radnice v regionu.

„Naší největší investicí v letošním roce byla dostavba obchvatu Bělotína, která byla dokončena v srpnu,“ přiblížil provozní náměstek olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Pavel Študent. Stavba trvala tři roky a vyžádala si náklady ve výši 1 miliardy 235 milionů korun.

„Byla spolufinancována Evropskou unií z fondu ISPA. Příspěvek tohoto fondu představuje 60 procent uznatelných nákladů,“ upřesnila Hana Urbánková z ŘSD.

Hlavní trasu tvoří čtyřpruhová komunikace, která umožňuje vedení tranzitní dopravy po obchvatu obce Bělotín.

„Stále je to ale řešení na půli cesty. Obchvat sice odvedl tranzitní dopravu ve směru na Příbor, takže se už neřítí přes obec, ale když se jede v pracovní dny na Odry, je to pro řidiče náročné,“ uvedl starosta Bělotína Eduard Kavala.

Problémem obce je podle jeho slov to, že se zde v současnosti potkávají dva úseky stavby dálnice D 47. „To je pro nás obrovská zátěž,“ připustil bělotínský starosta.

Ředitelství silnic a dálnic bylo letos rovněž investorem významných oprav komunikací v regionu. Ty přišly na 70 milionů korun.

„V okrese Přerov jsme na opravách celkem proinvestovali asi 70 milionů,“ upřesnil Pavel Študent z ŘSD.

Mezi nejdůležitější akce patřily opravy silnice z Oseku do Lipníku, dále úsek Přerov – Lýsky nebo oprava výjezdové komunikace na Zlín – ulice 9. května v Přerově. Rekonstrukce hlavního silničního tahu na Valašské Meziříčí probíhala v závěru roku také v Hranicích.

Kraj zaplatil opravu mostu

Podobně štědrý jako ŘSD byl v letošním roce také Olomoucký kraj. Na realizaci programu modernizace silniční sítě bylo vyčleněno celkem 2,1 miliardy korun a v rámci celého kraje provedeno na 42 akcí.

„Prioritou na Přerovsku bylo dokončení stavby mostu u elektrárny v Přerově za 170 milionů, dále nákladná oprava silnice Bedihošť – Troubky, která sice zasahuje Přerovsko jen částečně, ale z hlediska dopravní obslužnosti má pro region velký význam,“ uvedl vedoucí oddělení silničního hospodářství Krajského úřadu v Olomouci Ladislav Růžička. Tato stavba přišla na 154 milionů.

Mezi opravy tahů, které mají význam kvůli napojení přerovského regionu na ostatní místa v kraji, se dá zahrnout i zahájení rekonstrukce silnice z Kožušan na Olomoucku do Tovačova za 170 milionů.

„Další akcí tohoto typu je oprava úseku Bedihošť – Kojetín za 156 milionů, která má být dokončena v příštím roce,“ upřesnil dále Růžička.

Na obchvat si Přerované počkají

Na Přerovsku probíhala letos navíc rekonstrukce železničního nadjezdu u křižovatky na Horecku v Lipníku za necelých 20 milionů korun.

„Řidiče v Lipníku stále trápí chybějící nájezdové rampy na dálnici D 47, která má být uvedena do provozu v listopadu příštího roku,“ popsal současné potíže místních starosta města Miloslav Přikryl.

Dalším problémem je pak podle jeho slov doprava z místního kamenolomu, která zatěžuje město prachem a hlukem a poškozuje komunikaci.

„Z hlediska celého regionu ale považuji do budoucna za nejdůležitější vyřešení dopravy v Přerově – a to jak stavbu průtahu městem, tak obchvatu,“ doplnil Přikryl.

Na obchvat si však Přerované budou muset ještě několik let počkat.

„V současnosti probíhají přípravné práce a v roce 2009 by měla být zahájena nejprve stavba průpichu, a poté i obchvatu. S jeho dokončením se počítá v roce 2012,“ nastínil přerovský primátor Jiří Lajtoch.

Za cesty utrácely také radnice

Lidé z Přerova se tedy musejí spokojit alespoň s novým mostem u elektrárny a opravenými komunikacemi, za které letos magistrát utratil přibližně 36 milionů.

„K největším investicím města do oblasti dopravy patřilo vyfrézování několika ulic za téměř 7 milionů korun, dále stavba cyklostezky z Přerova do Henčlova za 16 milionů, regenerace Předmostí a stavba parkoviště za více než 7 milionů, a oprava Žerotínova náměstí, která nás přišla na více než 6 milionů,“ řekl vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala.

Za opravy silnic utrácela letos také hranická radnice. Nového hávu se po desítkách let dočkala například Tovačovského ulice. Na příští rok se pak připravuje rekonstrukce klíčové dopravní tepny v centru Hranic, Komenského ulice. Ta má stát celkem 15 a půl milionu korun.