„Hranice už dvakrát za sebou uspěly na čelních místech v soutěži O keramickou popelnici, která hodnotí množství tříděného odpadu. Naposledy získaly dokonce druhé místo v Olomouckém kraji v kategorii obcí nad 4000 obyvatel,“ vzpomněl mluvčí Krajského úřadu v Olomouci Ivo Heger.

Náklady na odpadové hospodářství se v loňském roce vyšplhaly v Hranicích zhruba na 14 milionů 500 tisíc. „Z toho za separaci odpadu jsme vynaložili částku 1 milion 600 tisíc korun,“ upřesnil Milan Vinkler, ředitel společnosti Ekoltes v Hranicích.

Komunální odpad se v Hranicích vyváží na skládku na Jelením kopci a nebezpečný odpad se shromažďuje na sběrný dvůr v areálu společnosti Ekoltes.

V Přerově se roční náklady na odpadové hospodářství pohybují v částce kolem 27 milionů korun. „Z této sumy náklady na tříděný odpad činí 5,5 milionu korun,“ upřesnil Miroslav Kuban z Technických služeb města Přerova.

Přerované běžný odpad ukládají na skládku do místní části Žeravice a nebezpečné odpady do areálu Technických služeb. Tam by měla také v letošním roce vyrůst nová hala na třídění nebezpečných složek komunálního odpadu.

Její náklady jsou vyčísleny na více než 2 miliony korun. „V současné době oslovujeme firmy, které by tuto halu vybudovaly,“ podotkl náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek.

V Hranicích i Přerově došlo letos kvůli zvýšení nákladů na odpadové hospodářství k navýšení poplatků za sběr, svoz a třídění komunálního odpadu. Přerované letos za tuto službu uhradí o pětadvacet korun víc z 475 na 500 korun.

„Poplatek se musí zaplatit nejpozději do konce června,“ upozornila Alena Bučková z Magistrátu v Přerově. V Hranicích letos zaplatí za „popelnice“ o 36 korun víc, tedy 480 korun.

„Nejpozději tento poplatek musí obyvatelé města uhradit do konce dubna,“ doplnil mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Města ve svém rozpočtu musejí pamatovat také na finance potřebné k likvidaci černých skládek. Pokud se totiž nacházejí na pozemcích v majetku města, jejich odstranění je financováno z městských kas.

„Na letošní rok máme pro tyto účely vyčleněných 250 tisíc korun,“ upřesnil Zdeněk Holas z Magistrátu v Přerově.

„Z rozpočtu města je pro letošní rok vymezeno na likvidaci černých skládek 45 tisíc korun. Zda toto částka bude stačit, to uvidíme. I když po vybudování sběrného dvoru rozlehlých černých skládek mírně ubylo, ukládání nepotřebných věcí do přírody zcela nevymizelo,“ řekla závěrem Ivana Zaoralová z Městského úřadu v Hranicích.