Jaroslava Wykrenta nominovali zástupci města na cenu za celoživotní přínos v oblasti kultury a Academic Jazz Band za udržování tradice jazzu v Přerově.

„Tento soubor oslavil v loňském roce 50. výročí svého založení,“ vzpomněl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

O udělení cen budou rozhodovat na základě vyhodnocení obdržených návrhů zastupitelé Olomouckého kraje.