„Za 95 let fungování nemocnice se změnilo mnoho. Troufám si však říct, že na našem pracovišti byl vždy kvalitní personál, a chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na rozvoji a chodu nemocnice,“ řekl ředitel nemocnice Roman Gavanda s tím, že výročí založení nemocnice si bývalí zaměstnanci, kteří jsou již v důchodu, připomenou na slavnostním setkání v dubnu.

Stavba Nemocnice Přerov byla zahájena v roce 1911 a ukončena 1. dubna 1913, kdy byly odevzdány svému účelu pavilony pro choroby, vnitřní, infekční, dětské a pavilony chirurgický, pitevní a dezinfekční.

V této době měla nemocnice tři lékaře, a to jednoho primáře a dva sekundáře. Zásadní rozvoj nemocnice nastal až v druhé polovině dvacátého století.