Investice za více než 200 tisíc korun přinese vyšší komfort a bezpečnost práce pro personál. „Mikrotom je přístroj sloužící ke krájení vzorků tkání do podoby takzvaných histologických řezů, patří proto mezi klíčové vybavení laboratoře na oddělení patologie,“ vysvětlila primářka anatomicko-patologického oddělení Dušana Kleinová.

Nezanedbatelným přínosem je i vyšší komfort a bezpečnost práce pro personál obsluhující tento přístroj. Nový mikrotom doplnil již několik let používané zařízení stejného typu a současně nahradil jeden ze zastaralých a méně vyhovujících přístrojů ruské a maďarské výroby, který sloužil na oddělení již 25 let.

„Instalace bezpečnostních skříní s odsáváním vedlo společně s úpravou digestoří ke zlepšení prostředí v laboratořích, kde se díky každodennímu používání chemických, toxických a hořlavých látek a jejich dosud méně vyhovujícímu způsobu uložení, personál pohyboval v nepříliš vhodných pracovních podmínkách,“ dodala primářka Kleinová.