„Zavedení společného doktorského studia mezi veřejnou a soukromou vysokou školou je velkou výzvou jak pro naše školy, tak i pro samotné české školství,“ zhodnotil význam prorektor ČVUT v Praze Petr Moos.

Žádost o akreditaci doktorského studia v oboru Dopravní logistika byla zpracována společně a k akreditační komisi ji podala dopravní fakulta ČVUT v Praze.

Noví doktorandi tak formálně nastoupí na studium v Praze, ale výuku i praxi budou abosolvovat střídavě v Praze a Přerově, kde bude jejich školitelem pedagog Vysoké školy logistiky.

„Aby dosáhli na titul, musejí publikovat svou originální práci. Školitel je v tomto směru spíše povede,“ přiblížil děkan dopravní fakulty ČVUT Miroslav Svítek.

Dostanou titul Ph.D.

Rektor Vysoké školy logistiky v Přerově Ivan Barančík si přínos uzavřené dohody pochvaluje.

„Úspěch u akreditační komise mě opravdu těší. Naše škola teď může nabídnout plnohodnotné třístupňové vysokoškolské vzdělání, od bakaláře přes inženýra až po doktora. Považuji to za velký přínos, a to jak pro naše město, tak i celý region,“ uvedl.

„Vzhledem k tomu, že je doktorské studium zaměřené především na výzkum nových technologií a postupů, budeme podporovat, aby studenti strávili nějakou dobu na zahraniční univerzitě. V takových případech bude možné s přerušením studovat až sedm let,“ přiblížil Vladimír Strakoš, který koordinuje přípravu oboru na Vysoké škole logistiky.

Studium bude končit obhajobou disertační práce a po ní absolvent získá titul Ph. D., který v současnosti nahrazuje dříve používaný obdobný titul CSc.

„Studium bude unikátní i díky tomu, že bude zaštítěno veřejnou školou, což v tuto chvíli znamená, že bude pro studenty zdarma,“ poznamenal také děkan dopravní fakulty ČVUT Svítek.

První semestry s dvacítkou studentů

Svým obsahem bude studium technického zaměření, doktorandi si však budou rozšiřovat znalosti i v dalších oborech – obchodu či managementu.

Zájemci si můžou vybrat z předmětů jako Dopravní systémy a infrastruktura, Ekonomika dopravy a telekomunikací, Management a teorie rozhodování, Moderní systémy komunikace, navigace a sledování, ale i ze spousty dalších. Z nich pak zvolí několik předmětů, potřebných pro zpracování své disertační práce.

Zájem o nový obor už projevila řada studentů. V prvních semestrech se počítá s patnácti až dvaceti, a to z Prahy, Přerova i dalších měst. Základní podmínkou je ukončené magisterské vzdělání s titulem inženýra, což v Přerově každoročně aboslvuje přibližně 150 studentů.