Přitom zajistit kvalifikované zdravotnické pracovníky je podle vedení nemocnice rok od roku těžší.

„Personální situace u lékařů a sester je velice proměnlivá. Jejich absolutním nedostatkem netrpíme. V dohledné době však odejde například několik sester na mateřskou dovolenou nebo do důchodu. Situace se ale rok od roku zhoršuje. Zajistit kvalitní erudované lékaře a zdravotní sestry bude za chvíli, čím dál těžší,“ uvedla lékařská ředitelka Středomoravské nemocniční společnosti, kam spadá i nemocnice v Přerově, Marie Marsová.

Podle jejích slovmápřerovská nemocnice momentálně volná pracovní místa pro všeobecné zdravotní sestry, a to se specializací i bez specializace. Poohlíží se ale i po lékařích – konkrétně pro oddělení neurologie a nukleární medicíny. Celoročně se nemocnice potýká také s nedostatkem fyzioterapeutů.

„Je to tím, že se v posledních letech změnila požadovaná kvalifikace těchto pracovníků. Ti jsou dnes připravováni na svou budoucí pozici na vysoké škole. Většina absolventů bakalářského studia tak nastupuje na magisterské studium, a tudíž nenastupuje do zaměstnání,“ vysvětlila Marsová.

Podle jejích slov bývá také těžké obsadit místa na funkci zdravotnický laborant a porodní asistentka.

Přerovská nemocnice se snaží získat nové zaměstnance různými způsoby. „Mezi nejčastější patří osobní kontakty. Oslovujeme například absolventy škol v průběhu jejich praxe na jednotlivých odděleních před ukončením studia,“ dodala Marsová.

Přerovská nemocnice láká nové pracovníky na několik zaměstnaneckých výhod. Kromě jiného jim nabízí i ubytování. V současné době má toto zařízení 620 zaměstnanců.