Poradenská firma, kterou si město najalo, sledovala jeden rok práci úřadu a zjistila, že odborů a oddělení je v Přerově zbytečně mnoho. S návrhem, jaká pracoviště sloučit, seznámí do konce září radní.

„Práce poradenské firmy trvala několik měsíců a výsledkem je navržená základní kostra úřadu. Hlavním bodem je snížení počtu oddělení a odborů, to znamená, že se budou slučovat,“ řekl tajemník magistrátu Jiří Bakalík.

Zda někteří z tří set třiceti úředníků přijdou kvůli chystané změně o práci, tajemník komentovat nechtěl.

„Co do počtu úředníků doporučení nebylo. Ale je zde velký tlak na manažerské řízení odborů,“ uvedl Bakalík.

Pro vedoucí nově zřízených odborů, které sloučí několik stávajících činností, by to znamenalo mnohem více práce.

Návrh poradenské firmy musí nejdříve schválit radní.

„Zřejmě necháme až na novém vedení, zda bude mít vůli tento návrh realizovat. Rozpracovaný je,“ řekl primátor Jiří Lajtoch.

Pokud by nová politická reprezentace města změnu úřadu schválila, začala by platit nejprve za několik měsíců.

„Určitě se nebude realizovat dřív, než na začátku příštího roku,“ upozornil mluvčí magistrátu Bohuslav Přidal. Podle Bakalíka je třeba ještě doladit nové rozdělení kompetencí.

Odbor pro zemědělství máme, pro kulturu chybí

Jaké konkrétní odbory by se měly podle poradenské firmy sloučit, tajemník neuvedl. Podle praxe z jiných měst by mohlo jít například o odbor sociálních služeb a zdravotnictví a odbor sociálních dávek.

„Firma, která analýzu prováděla, nás seznámila s určitým návrhem. Ale konkrétní postup ještě stanoven není,“ uvedla vedoucí odboru sociálních dávek Ludmila Hošťálková.

Přerovskou specialitou je také samostatný odbor zemědělství. Například v Olomouci patří péče o krajinu a zemědělství pod odbor životního prostředí.

Co naopak v Přerově chybí, je zvláštní odbor nebo aspoň oddělení pro kulturu. To například v Lipníku nad Bečvou mají péči o kulturní život v popisu práce někteří úředníci z odboru školství, podobně je tomu například i v Prostějově nebo v Hranicích.