Vnímáme ještě křesťanský význam Vánoc a má pro nás vůbec nějaký smysl? Nebo jsme se nechali zcela pohltit konzumem? O prožití svátků v dnešní uspěchané době jsme hovořili s farářem Římskokatolické církve v Přerově Pavlem Hofírkem.

Změnila se doba? A nebo jen lidé zapomínají na křesťanský význam Vánoc…

Dnešní doba je určitě v mnohémodlišná od té dřívější. Nakonci roku většinou vrcholí shon v práci a lidé jsou uspěchaní a nemají na nic čas. Pro mnohé z nás tedy není jednoduché prožívat Vánoce tak, jako dříve.

Dalo by se dokonce říci, že se duchovní význam Vánoc zcela vytrácí. Souvisí to i s tím, že lidé, kteří nemají křesťanské povědomí, nechápou duchovní rozměr Vánoc. Svátky by nás měly přimět alespoň na chvíli rozjímat, přemýšlet, zastavit se v tom shonu.

Naštěstí se ale na Vánoce nabalila spousta srozumitelných tradic, jako je třeba setkávání rodiny s nejbližšími nebo tradice vzájemného obdarovávání. I tomá samozřejmě svou hodnotu.

Někdy se však shánění dárků promění doslova ve štvanici a mnozí z nás místo obyčejné radosti dělají okázalá gesta. Zejména děti jsou zahlceny drahými hračkami, na kterých rodiče nešetří…

Někdy bohužel toto přijetí daru překryje pohled na jeho dárce.Apřes velkou kupu dárků už ani není vidět člověk na tom druhém konci. Obdarovávánímásamozřejmě i svá úskalí v podobě nenaplněných očekávání a tedy i následné nespokojenosti. Někdy se může naopak z dárků stát jen vzájemná povinnost, kterou je potřeba splnit.

Navštěvují lidé v době vánočních svátků kostely více než obvykle? Nebo je věřících méně…

Pro spoustu lidí má dnes způsob prožívání Vánoc spíše romantický a sentimentální nádech. Samotné vánoční svátky v křesťanském slova smyslu už tedy ztrácejí na síle a působivosti. Na druhé straně je ale potřeba říci, že běhemvánočních svátků navštěvuje kostely mnohem více lidí než přes rok.

Do kostela na půlnoční mši nebo na vánoční bohoslužby přichází hodně takzvaných nepraktikujících věřících - tedy křesťansky smýšlejících lidí, kteří nemají čas chodit přes rok do kostela. Většina těchto lidí je schopna si vánoční bohoslužbu prožít.

Jak hodnotíte uplynulý rok a co byste popřál lidem do toho nového?

Myslím si, že uplynulý rok nebyl ničím výjimečným. Podle mého to byl docela klidný a obyčejný rok. Lidem bych chtěl do toho nového roku popřát hlavně více pohody, klidu a životního nadhledu. Kéž by senámdařilo, abychom viděli více dobrých věcí kolem sebe a nezatrpkli.