V Olomouckém kraji, kde je zaregistrováno 514 455 voličů a účast v prvním kole dosáhla 60,35 procenta, bylo vydáno přesně 310454 obálek. Voliči jich následně naházeli do uren v jednotlivých volebních okrscích 310264. Platných ovšem bylo 308251 hlasů.

Dělá to přesně 99,35 procenta.

„Tento podíl platných hlasů vztažený k odevzdaným úředním obálkám nijak nevybočuje z údajů v jiných volbách,“ uvedla Petra Báčová, mluví Českého statistického úřadu (ČSÚ) a upozornila, že ČSÚ přebírá od okrskových volebních komisí podle zákona zápisy, jejichž součástí je pouze údaj o počtu platných hlasů.

Důvodů, proč jsou hlasovací lístky neplatné, může být více.

„Nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky. Je-li v úřední obálce vloženo více platných hlasovacích lístků, jde o neplatný způsob hlasování a komise je vyřadí,“ upozornila mluvčí voliče.