„Dostal jsem sdělení, že původní hodnocení je v pořádku a že proti tomu není odvolání," řekl Pavel Matuška.

Ze svého okolí neví o nikom, kdo by dopadl jinak.

„A nikomu také neodpověděli na dotazy, které ve své žádosti položili – nejspíš proto, že na takové množství stížností prostě nestíhali odpovědět. Podle zákona na to měli jen třicet dnů. Mně pouze napsali, že můj článek je spíše úvahou než požadovanou glosou a že můžu být vůbec rád, že jsem odmaturoval, a to hlavně díky téměř bezchybnému textu," dodal Pavel Matuška.

Rozdílné názory na kvalitu prací

Učitelka češtiny si jeho glosu na téma jednoho dne zdravotní setry četla a o její úrovni si myslí něco úplně jiného než hodnotitelé Cermatu. Ti samí vyškolení hodnotitelé Cermatu také sporná hodnocení přezkoumávali, krajské úřady jim práce posílaly a pak pouze vydávaly rozhodnutí.

„Dostali jsme zatím asi šest vyřízených odvolání, pozitivních, ta negativní ještě nemáme. Byly zásadní rozdíly v bodovém hodnocení, třeba z devíti na osmnáct bodů. Takže bylo dobře, že se studenti ozvali. Jasně to ale dokazuje, že zvolený systém byl velmi neobjektivní a špatně postavený," konstatoval Evžen Mayer, ředitel Gymnázia v Olomouci –Hejčíně.

Výsledky přezkoumání

Krajský úřad Olomouckého kraje celkem obdržel 342 žádostí o přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky. Z počtu vyřízených žádostí úřad vyhověl žádosti a změnil hodnocení písemné práce ve 31 případech, z toho ve 14 případech došlo ke změně, kdy se měnil nejen počet bodů za písemnou práci, ale i celkové hodnocení z původního NEUSPĚL na USPĚL.

„V 17 případech došlo ke změně počtu bodů v hodnocení písemné práce, ale žadatel zůstal celkově hodnocen neuspěl – neuspěl, případně uspěl – uspěl lépe. Ve 311 případech Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy na základě stanoviska Centra výsledek písemné práce žadatele potvrdil," uvedl Karel Goš vedoucí oddělení krajského vzdělávání.

Poznamenal, že žadatelé nejčastěji žádali o přezkoumání výsledku písemné práce z českého jazyka a literatury.

„Loni, po jarním termínu maturitních zkoušek, obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje sedmnáct žádostí o přezkum. Počet žádostí o přezkum, tak výrazně narostl," doplnil informace Goš.

Nevoli studentů, veřejnosti i učitelů vyvolala nejprve těžší verze zkoušek z matematiky, která se ale nedotkla velkého množství maturantů. Negativní ohlas následně vzbudilo hodnocení slohových prací z českého jazyka, při nichž podle středoškolských učitelů v některých případech neuspěli ani premianti. Loni slohy hodnotili učitelé na školách, letos se této činnosti ujali lidé vyškolení Cermatem. Špatné výsledky maturity mnoha studentům zkomplikovaly přihlašování na vysoké školy. Už v červnu bylo také nutné podat přihlášku k zářijovému opravnému maturitnímu testu. Kvůli chybám ministr školství Petr Fiala odvolal ředitele Cermatu Pavla Zeleného a nařídil audit zkoušek.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU, ČTK