Městská knihovna v Hranicích o prázdninách prochází rozsáhlou rekonstrukcí. V plánech se tak počítalo například s novými podlahami, nábytkem či osvětlením. Nikdo ale nečekal, že zcela exkluzivní podobu získá také strop dospělého oddělení.

„Při oklepávání stropu jsme zjistili, že tam jsou tři pole, na kterých se nacházejí staré šablonovité malby,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Probíhající opravy knihovny se tak musí novému objevu přizpůsobit.

„Momentálně se situace řeší. Jde samozřejmě o to, aby mohla být dokončena rekonstrukce knihovny a zároveň, aby se malbám neublížilo. V tuto chvíli je ale nález velice čerstvý, takže ještě nemůžeme přesně říct, jak se bude postupovat,“ řekl Petr Bakovský.

Nejpravděpodobněji se momentálně jeví varianta dokončení rekonstrukce knihovny a následné zrestaurování maleb mimo právě probíhající práce.

„Doporučení památkové péče a Národního památkového ústavu je zakonzervovat malbu v nynějším stavu a nechat ji odhalenou. Do budoucích let poté naplánovát restaurátorský záměr, aby se mohla malba zrestaurovat,“ vysvětlila Barbora Kaštovská z památkové péče.

Kdy byly malby vytvořeny, památkáři v tuto chvíli s jistotou nevědí. Zatím totiž nebyla provedena stratigrafie k určení stáří barvy.