Zakáže město ohlášený mítink Dělnické strany, který se má v Přerově uskutečnit už 16. května?

Na tyto otázky, které teď asi nejvíce zajímají obyvatele města, jsme se zeptali přerovského primátora Jiřího Lajtocha (ČSSD).

ROZHOVOR

Sobotní pochod radikálů v Přerově ukázal, že město čelí vážně hrozbě ze strany nacionalistů a extremistů. Jak se k tomu jako primátor města a senátor postavíte?

Jako primátor města využiji v případě podobných typů akcí, jako byla ta sobotní, všech zákonných prostředků, aby se zamezilo v takto velkém rozsahu narušení veřejného pořádku po ukončení akce. Už průběh sobotních událostí nám dal jasné mantinely, jak postupovat v obdobných případech, a to už při posuzování toho, zda ohlášenou akci ve lhůtě zakázat, či nikoliv.

Máme navíc zajištěnou odbornou pomoc ze strany specialistů na extremismusu policie České republiky. V každém případě, jakkoliv se to veřejnosti či mediím nemusí zamlouvat, díky velmi špatné legislativě nemá město v ruce mnoho nástrojů k tomu, aby dopředu podobné akce zakázalo.

Co podle vás nejvíce přispělo k tomu, že se radikálové o Přerov tak zajímají? Myslíte si, že je to opravdu romská otázka, jak hlasitě deklarují?

Existence početného romského etnika v našem městě je zcela nepochybně pouze momentální zástěrkou k většímu zviditelnění extremistických skupin, ať s legální či nelegální platformou. Problémy soužití majority s minoritou v našem městě je kromě demagogických výkřiků vůbec nezajímají.

Vyčíslilo už město spolu s policií náklady na bezpečnostní opatření, která byla v sobotu učiněna?

Momentálně se náklady, související s akcí, a to jak ze strany města, tak policie, zjišťují.

Často se skloňuje otázka, jestli nebylo možné pochod nacionalistů v Přerově zakázat. Primátor Ústí nad Labem to udělal a organizátoři pochodu na něj podali trestní oznámení. Jste odhodlán podstoupit v případě stupňujícího se napětí i toto riziko a další akce zakázat?

Máme v ruce konkrétní rozhodnutí správních soudů z celé České republiky, které v těchto případech rozhodovaly na základě žalob. Ty podaly subjekty, kterým správní orgány magistrátů vydaly rozhodnutí o zákazu jejich shromáždění. Ve všech případech musely soudy díky důkazní nouzi rozhodnutí o zákazu zrušit!

Ale v případě stupňujících se aktivit těchto skupin na území našeho města budeme zvažovat i takto razantní kroky, směřující ke znesnadnění aktivit extremistů.

Politologové upozorňují, že město Přerov a protiromské nálady zdejších obyvatel jsou pro radikály doslova živnou půdou. Má vůbec město nějaké páky, aby tyto nálady ve společnosti zmírnilo?

Páky na zmírnění protiromských nálad město nemá. Máme svou zákonnou odpovědnost za udržení pořádku a klidu ve městě a díky nastavení sociální a kurátorské práce senámdaří udržet ve městě sociální smír. Problémy, které se objevují v poslední době, jsou do města násilně implantovány zvenčí a bohužel tomu napomáhá i jejich ne vždy šťastná mediální prezentace!

Jak hodnotíte sobotní zákrok proti radikálům? Zvládla policie situaci?

Sobotní zákrok policie i městských strážníků hodnotím já i ostatní zainteresovaní v krizovém štábu města. Policie své úkoly v rámci řešení obtížné situace při zásahu proti extremistům beze zbytku splnila, a to vysoce profesionálně.

Již několik dní předem mapovala policie situaci, byla v úzkém kontaktu s námi, vyhodnocovala rizika zásahu a vlastní sobotní zásah po oficiálním skončení ohlášené akce byl z jejich strany dokonalou ukázkou nové profesionální strategie proti těmto radikálním formám pouličního násilí.

Na 16. května je ohlášený v Přerově mítink Dělnické strany. Máte už představu, jak budete postupovat?

Na 16. května je řádně v souladu se zákonem o shromaždování ohlášen politický mítink Dělnické strany. Správní orgán vyzval organizátory k doplnění chybějících náležitostí ohlášení a ke zpřesnění času tohoto mítinku.

V návaznosti na konzultaci se specialisty policie a s jednoznačným posouzením ohlášení ve vztahu k shromažďovacímu zákonu správní orgán magistrátu opět s přihlédnutím k předchozím rozsudkům správního soudu v téže věci neshledal důvody, vedoucí k zákazu politického mítinku Dělnické strany.

To však rozhodně neznamená, že nebudeme připraveni stejně jako 4. dubna při sebemenším porušení zákona shromáždění ve spolupráci s policií rozpustit!

Vy sám jste byl na místě pochodu spolu se zástupci vedení policie. Jaké jsou vaše osobní postřehy z pochodu radikálů, který přerostl v násilné konflikty?

Pochod proti rasismu byl nesmyslný. Na přítomných mladých lidech byla vidět stupňující se agresivita a nenávist. Dokonce jsem byl přítomen jednomu hrubému napadení, protože jsem stál v blízkosti vedoucího územního odboru vnějších služeb policie, který musel přímo zasahovat ve spolupráci se speciálními jednotkami.

Nemám rád násilí a ani nesouhlasím s takto projeveným názorem. Násilím se nic nevyřeší…