Olomouckému občanskému sdružení Roska, které nemocným pomáhá, chybějí finance, aby mohlo uspořádat například rekondiční pobyty pro pacienty, navíc v době hospodářské krize to má s jejich získáváním ještě horší.

„Nemocných přibývá. Výskyt se pohybuje od sta do sto padesáti pacientů na sto tisíc obyvatel. V našem Centru pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění přitom registrujeme na osm set pacientů s tímto onemocněním,“ uvedl neurolog Jan Mareš z Fakultní nemocnice Olomouc.

Jde o závažné onemocnění, které citelně ovlivňuje kvalitu života nejen nemocného, ale i jeho blízkých, kteří o něj pečují. „Je závažné nejen s ohledem na skutečnost, že postihuje především mladé lidi, ale také kvůli nevyzpytatelnosti dalšího průběhu, kdy i méně závažné příznaky se mohou v dalším průběhu vyvinout až do obrazu motorických poruch či imobility,“ popisoval neurolog.

Jaká je příčina tohoto chronického zánětlivého onemocnění? Doposud známa není a jeho prognóza závisí na řadě faktorů. Velmi podstatná je přitom komplexnost péče, tedy systematická rehabilitace a rekondice, kterou mají na bedrech pacientská sdružení, například olomoucká nezisková organizace Roska.

Léky je nutné začít podávat včas

Podle pacientů i lékařů ale v současné době není právě této další péči věnována potřebná pozornost. „Pojišťovny jsou často ochotny hradit vitaminové přípravky, hormonální antikoncepci a další komerčně stimulační programy. Nejsem zcela přesvědčen o tom, že si právě v případě této nemoci v dostatečné míře uvědomují její sociální dopady a s tím spojené ztráty,“ poukázal Mareš.

Těmto ztrátám se lze podle specialistů vyhnout předcházením invalidity těchto nemocných, a to zejména časným podáním léků ze skupiny DMD (pozn red: ovlivňující průběh onemocnění), v souladu s výsledky mezinárodních klinických studií.

Ty totiž ukazujína to, že vývoj směrem k trvalé invaliditě nemocných lze významně ovlivnit právě časnýmpodánímléků.

Mluvčí největší tuzemské zdravotní pojišťovny, Všeobecné zdravotní, Jiří Rod však odmítl, že by pojišťovna nevěnovala diagnóze patřičnou pozornost. „Roztroušená skleróza je samozřejmě v centru naší pozornosti, komunikujeme s odbornou společností, jedná se o péči ve specializovaném centru a stojí nás skoro devět set milionů korun ročně,“ reagoval Rod.

Například v roce 2007 stála léčba nemocných s roztroušenou sklerózou 734 milionů korun.

V loňském roce vydala pojišťovna v souvislosti s touto diagnózou už 855 milionů. Nejčastěji se nemoc projeví mezi dvacátým až třicátým rokem, ale může to být i mezi padesáti a šedesáti roky. Jsou však i pacienti, kteří ještě neměli ani dvacet let. K nejčastějším příznakům patří závratě, brnění končetin, zvýšená únava, poruchy zraku, řeči, hybnosti a také bolesti.