Severovýchodní obchvat řeší propojení silnic II/440 směrem na Potštát a I/47 směrem na Bělotín mimo obytné části města. Má za cíl odklonit tranzitní dopravu a cílovou dopravu mimo obytné zóny. Celková délka obchvatu by měla být 2,2 kilometry.

„V současné době je před dokončením územní studie a zpracovává se i podrobnější technicko – ekonomická studie. Město také zpracovává změnu územního plánu, která je vyvolána upřesněním trasy obchvatu,“ sdělil mluvčí města Petr Bakovský.

Trasa obchvatu se projednávala se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Ředitelstvím silnic a dálnic Brno, ale také SŽDC Olomouc, Ministerstvem dopravy a ČEZ Distribuce.

Spolupráce s krajem

„Stavba bude po dokončení zahrnuta mezi silnice 2. třídy, které má ve správě kraj. Město proto jedná s Olomouckým krajem o spolupráci na přípravě a výstavbě obchvatu,“ řekl mluvčí.

Město by tak mělo vypracovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí a majetkoprávní vztahy, kraj poté pomůže s dotací a se samotnou výstavbou.
Hustota dopravy stoupá

Obchvat je pro Hranice opravdu důležitý, doprava ve městě totiž každým rokem stoupá a podílí se na tom právě tranzitní doprava na silnicích II/440 a I/47. Problémová je také doprava z místních ulic Tovární a Nová.

„Současná silniční síť v Hranicích už není schopná pojmout stále se zvyšující počty aut, osobních i nákladních. Zejména v ranních a odpoledních špičkách se křižovatka u Slávie, ulice Nová a prakticky celá třída 1. máje stávají velmi problematicky průjezdné,“ vysvětlil situaci Petr Bakovský.

Doprava nejen, že ucpává město a prodlužuje jeho průjezdnost, také má negativní vliv na životní prostředí. To je v Hranicích opět na velmi špatné úrovni.

Tisíce aut denně

„V aktivních průmyslových zónách pracuje již nyní na 2,7 tisíce zaměstnanců, a předpokládá se, že jejich počet stoupne až na 4 tisíce. V těchto průmyslových zónách pak přesáhne intenzita 5 tisíc vozidel za den,“ nastínil budoucnost mluvčí města.

Hustá doprava nepomáhá ani MHD a snižuje její účinnost. Lidé se tak začínají spoléhat spíše na vlastní prostředky, kterými se, už tak špatná dopravní situace ve městě, zhoršuje.