ŘSD v tomto měsíci vypsalo výběrové řízení na přípravu území před stavbou silnice I/35 Lešná–Palačov.

„Přípravné práce, tj. skrývku ornice a kácení dřevin zahájíme ještě letos. Následovat bude archeologický průzkum,“ potvrdilo ředitelství. Pokračuje také nezbytná inženýrská činnost a majetkoprávní úkony k zajištění stavebního povolení. ŘSD mělo k letošnímu září vykoupeno 99,27 % potřebných pozemků a předpokládá, že patřičné povolení ke stavbě získá v příštím roce.

O dostavbě Palačovské spojky se mluví už od roku 2000. Pětikilometrový úsek má propojit Valašsko a s ním i Zlínský kraj s dálnicí D48 potažmo D1.

Spojka je navrženou novou silnicí I/35 mezi Lešnou a Palačovem na pomezí Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Začíná za mimoúrovňovým křížením se silnicí III. třídy u Lešné, kde naváže na v září 2014 zprovozněnou rychlostní silnici I/35 vedoucí od Valašského Meziříčí. Součástí stavby je také rekonstrukce stávající silnice I/48 v úseku Dub – Palačov.

Na dokončenou spojku se zřejmě nejvíce těší v dvoutisícové obci Lešná, která je nyní neúměrně zatížená provozem. „Bude to pro nás zásadní úleva a přínos ve smyslu odlehčení dopravy přes centrum obce. Zvláště u školy je doprava opravdu intenzivní,“ potvrdil už dříve starosta Lešné Jaromír Zavadil.

Za týden středem vesnice projede na 55 tisíc automobilů. To je téměř osm tisíc vozů každý den. Trasa Palačovské spojky, tak jak je navržená, Lešnou zcela míjí, vede dál kolem Choryňských rybníků a Poruby, aby se po necelých pěti kilometrech napojila na silnici I/48 v prostoru nové mimoúrovňové křižovatky Palačov.

Přímo na Palačovské spojce zbudují stavební dělníci jedenáct mostů, vztyčí také více než dva kilometry protihlukových stěn. Vzniknou i koridory pro migraci zvěře. Předpokládaná cena stavby je více než 3,1 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. Uvedení hotové stavby do provozu se předpokládá v roce 2025.