Protože však došlo loni ke zmenšení území této rezervace asi o šest hektarů, byly z ní obě laguny vyčleněny. V okolí malé vodní nádrže se však vyskytuje množství vzácných rostlin a živočichů. Aby nezůstala bez ochrany, získala statut přírodní památky.

Tento záměr posvětil v tomto týdnu Olomoucký kraj. „Kraj schválil udělení statutu přírodní památky malé laguně, neboť se zde vyskytují chráněné a ohrožené druhy,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Juliš.

Podle něho tímto krokem však nedojde v okolí malé laguny ke zpřísnění režimu pro veřejnost. „To znamená, že návštěvníci se budou smět v této lokalitě nadále pohybovat a budou moci také využívat tamní pozorovatelnu, která je součástí naučné stezky Přerovským luhem,“ dodal Juliš.

S tím, že malá laguna se stala přírodní památkou, jsou přerovští ochránci přírody spokojeni. Například podle mykologa Jiřího Polčáka se v této lokalitě vyskytují druhy hub, které se nacházejí v jiných koutech republiky jen zřídka.

„Jedná se třeba o kačenku náprstkovou, kozáka topolového, čirůvku kroužkatou či chřapáč Queletův. Tyto druhy jsou dokonce uvedeny v červeném seznamu chráněných a ohrožených druhů hub,“ vyjmenoval Polčák.

Malou lagunu si však oblíbila i celá řada vzácných druhů opeřenců. „Lze zde pozorovat například výskyt moudivláčka lužního, slavíka obecného či potápky malé, což jsou chráněné a ohrožené druhy,“ sdělil přerovský ornitolog Jiří Šafránek.

Malá laguna byla uměle vytvořena v sedmdesátých letech. Přerov se už jednou přírodní památkou může chlubit. Jedná se o lokalitu na Čekyňském kopci.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika