Přírodní učebna bude sloužit nejen studentům školy, ale také ostatní veřejnosti. „Stavební povolení jsme získali minulý týden a v těchto dnech jsme zahájili stavební práce,“ informoval ředitel Střední lesnické školy v Hranicích Miroslav Kutý.

Ten předpokládá, že stavební činnost na nové učebně skončí v červnu a začátkem července bude už nový objekt zpřístupněn.

„Půjde o zastřešený dřevěný přístřešek vydlážděný zámkovou dlažbou. Využívat jej budou moci nejen naši studenti při praktické výuce, ale i žáci základních a mateřských škol i ostatní návštěvníci lesů. Umístěn bude totiž na trase, která je hojně využívaná turisty i cyklisty,“ doplnil ředitel Kutý.

Podle jeho slov bude venkovní třída využívána i při lesní pedagogice, která spočívá v přiblížení člověka k přírodě. Kurzy jsou určeny pro děti a vedou je lesnicky vzdělaní odborníci. Škola na tento záměr získala dotaci Olomouckého kraje. Příspěvek tvořil částku 37 tisíc korun.

„Náklady na vybudování venkovní učebny jsou vyčísleny na téměř 80 tisíc korun. Zbývající částku uhradíme z rozpočtu školy,“ upřesnil ředitel Kutý.

Střední lesnická škola v Hranicích má více než stoletou tradici. V současné době se ve čtyřletém maturitním oboru lesnictví vzdělává okolo 360 studentů.