Základní škola 1. máje v Hranicích láká školáky na pohodovou atmosféru.

„Je pro nás důležité, aby se dítě cítilo ve škole dobře," uvedla zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Stanislava Škrobánková.

„Máme tu úžasné paní učitelky, které už se na malé školáky už moc těší. Také pro ně chystáme zbrusu nové hřiště, které se právě rekonstruuje," pověděla.

Základní škola 1. máje je zaměřená především na cizí jazyky a od tohoto školního roku zavedla třídu, kde probíhá výuka v angličtině. „

O bilingvní třídu se rodiče opravdu zajímají, ale mám strach, že bude velký převis. Ovšem ohlasy jsou veskrze pozitivní," řekla Stanislava Škrobánková.

IT technologie při výuce

Na dobré a přátelské atmosféře si zakládá i Základní a mateřská škola Šromotovo, jak potvrdil ředitel Radomír Habermann.

„Pracujeme na tom, aby vztahy ve škole byly pohodové. A to nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli a žáky," prozradil.

„Chceme, aby dítě zažilo pocit úspěchu. Snažíme se jim ukázat, že nemusí být hned nejlepší, aby mohly být úspěšné," popsal ředitel.

Dále tato škola sází především na moderní počítačové technologie. Žáci se tedy nesetkávají s počítači jen jednou týdně v hodině informatiky, ale učitelé využívají IT technologie běžně ve výuce jazyků, zeměpisu, dějepisu a dalších hodinách.

Zahrada s jezírkem

Lásku k přírodě se snaží v dětech probudit Základní a mateřská škola Struhlovsko. Podle slov zástupkyně ředitele Marie Hajdové stojí škola v krásném prostředí a na jejím území můžeme najít třeba přírodní zahradu.

„Děti se starají o sázení a péči. Samy si vytvořily jezírko, ve které je už nyní vidět život. Studenti dřevařské školy našim žákům pomohli s pergolou, která zde stojí,"popsala. Žáci Základní a mateřské školy Struhlovsko mají možnost cestovat a poznat cizí kultury.

„Naše škola je zapojená do projektu Erasmus Plus. Tento rok dokonce uvítáme studenty ze zahraničí, kteří budou naše školáky nejen učit, ale přiblíží jim život v jiných zemích," pověděla Marie Hajdová.

„Samozřejmě i oni vycestují a poznají svět, protože do projektu Erasmus Plus je zapojeno celkem šest evropských zemí. Otvíráme našim žákům svět," zakončila.

Pro rodiče i pro učitele je důležité, aby se dítě cítilo dobře ve školních lavicích. Proto vedení škol apeluje, aby si rodiče dobře prošly webové stránky škol a vybrali školu, která je nejlepší pro jejich dítě.

„Chceme, aby se děti do školy těšily, pak se budeme těšit i my," zakončila Stanislava Škrobánková. 

Autorka: Bára Jestřebská