Zatím tato rozsáhlá akce obohatila městský rozpočet o 115 milionů korun. Radnice je vložila převážně do investičních akcí. Jednou z nich byla například rekonstrukce náměstí.

Privatizaci městských bytů dostala v Hranicích roku 2005 na starost realitní kancelář ze Vsetína. Podle zastupitelstvem schválených zásad bylo k prodeji do osobního vlastnictví původně určeno 1980 bytů.

„Předmětem privatizace nebyl už od počátku Dům s pečovatelskou službou nebo dům pro neplatiče. Kromě nich se město rozhodlo ponechat si i domy s malometrážkami,“ řekl hranický mluvčí Petr Bakovský. V průběhu následujících měsíců museli představitelé města z privatizace vyloučit ještě další byty.

„Jednalo se o půdní nástavby na sídlišti Kapitána Jaroše, na Struhlovsku a na třídě 1. máje. Získali jsme na ně totiž státní dotaci a ta byla podmíněna tím, že dané byty budou muset zůstat po dobu dvaceti let od kolaudace v majetku města,“ vysvětlil Bakovský.

Dodatečně pak vyřadila radnice z privatizace ještě další tři zděné domy v ulicích Bělotínská, Čechova a Radniční. Z původních 1980 privatizovaných bytů jich touto selekcí zbylo k prodeji 1940. „Do začátku letošního května jsme prodali 1720 bytových jednotek, zbývá posledních dvě stě dvacet,“ pokračoval v počtech mluvčí.

V několika případech jde o byty, jejichž nájemci zatím o odkup neprojevili zájem. Někde se však ještě jedná i o celé domy, k nimž zatím vlna privatizace nedorazila. Lidé měli díky prodeji městských bytů jedinečnou příležitost nabýt je do osobního vlastnictví za velmi přijatelnou cenu.

Vycházela ze základu 1500 korun za metr čtvereční. „Různými koeficienty se pak ceny jednotlivých bytů upravovaly. Bral se ohled na to, jak je byt starý, v jaké je lokalitě, do jaké spadá kategorie a jaké byly v domě provedeny opravy,“ vyjmenoval kritéria pro stanovení konečné privatizační ceny Bakovský.

Do konce dubna letošního roku vytěžily Hranice z prodeje městských bytů celkem 115 milionů korun. V prvním roce obohatila privatizace rozpočet města o pět milionů, v následujících letech pak 70, 19 a 18 milionů. Letos již připluly do městské kasy za prodané byty miliony tři.