Nájemníci budou mít půl roku na to, aby využili zákonem stanovené předkupní právo. Pokud tak neučiní, může město byt k odkupu nabídnout třetí straně. O tom, co by se následně dělo s dlouholetými obyvateli bytů, přijatý materiál nehovoří.

Právě to byl jeden z důvodů obsáhlé kritiky ze strany zastupitelů hnutí Otevřená radnice.

„Zjednodušeně se vám tak může stát, že pokud byt nekoupíte, za půl roku se můžete ocitnout na dlažbě. Podle materiálu, který nám je předkládán, je to fakt,“ obrátil se směrem k zhruba šedesáti přítomným občanům, převážně nájemníkům dotčených bytů, opoziční zastupitel Robert Selzer (HORA).

Vedení města však svůj návrh během jednání vytrvale hájilo.

„Pokud někdo prokáže, že není ze sociálního hlediska schopen byt odkoupit a je zajištěna nějaká kontrola toho, že si nevymýšlí, tak město bude přes sociální odbor tuto věc určitě zohledňovat. Pokud k těmto situacím dojde, zastupitelstvo se tím může v budoucnu zabývat,“ zareagoval starosta Jiří Kudláček (Naše krásné Hranice).

Ceny vyšší než obvykle

Hodinu a půl dlouhá debata se však nevedla pouze o nejistotě, s níž se budou muset nájemníci v nadcházejících měsících potýkat, ale také o cenách. Ty jsou totiž výrazně vyšší než bývalo při prodeji městských bytů v Hranicích zvykem.

„Navrhuji materiál stáhnout a nechat odborníky z úřadu připravit podklady a důvody pro snížení ceny. Tu slevu dát město zkrátka může, jen tu není ze strany vedení města vůbec žádná snaha,“ přidal se ke kritice Ivo Lesák (HORA).

A stejně jako jeho straničtí kolegové si za své připomínky vysloužil potlesk veřejnosti. Na adresu Jiřího Kudláčka (Naše krásné Hranice), Vladimíra Juračky (Hranice 2000) a Daniela Vitonského (ANO) se naopak čas od času ozývalo bučení či ironický smích.

„Možná tady tleská část obyvatel, ale já se musím zastat těch patnácti tisíc dalších občanů Hranic, kteří se chovají v tomto městě komerčně a musejí za své bydlení platit výrazně více,“ oponoval starosta Jiří Kudláček.

„Byty patří kompletně do vlastnictví města, tudíž patří všem. Kdybychom je prodali se slevou, jak bychom se pak mohli korektně podívat do očí ostatním obyvatelům, kteří si za své bydlení, například na Skalní ulici, museli zaplatit tržní ceny? Město jasně deklaruje, že se bude chovat jako řádný hospodář,“ řekl dále Jiří Kudláček.

Všechny by nás pozavírali

Obyvatelé půdních vestaveb však upozorňují na nerovný přístup v prodeji městských bytů.

„Město Hranice v minulosti prodávalo byty podle zásad, ve kterých byly jasně definovány možné slevy. Zohledňovalo se stáří bytu, jeho vybavení, jak je konstrukčně řešen a tak dále. Po uplatnění všech těch slev jsme se pak mnohdy dostávali na pouhou desetinu původní ceny,“ připomněla jedna z nájemnic Marie Hanzlíková a pokračovala.

„Například třípokojový byt na Kpt. Jaroše pořizovali nájemníci za sedmdesát tisíc. Tyto zásady jste ale minulý rok zrušili. A já se ptám, kde je ta spravedlnost, že téměř celý bytový fond města byl zprivatizován za takové ceny a teď najednou se chce město zhojit na devadesáti půdních vestavbách? Přijde mi to nemorální a neetické,“ dodala paní Hanzlíková.

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva najdete ZDE (mesto-hranice.cz)

V rámci největší vlny bytové privatizace v Hranicích mezi rokem 2005 a jarem 2009 prodalo město 1720 bytů, což do městské kasy přineslo celkem 115 milionů korun.

Průměrná cena se tak tehdy pohybovala okolo 65 tisíc korun za byt. Výraznou tváří tehdejšího masivního prodeje městských bytů za nízké ceny byl současný místostarosta Vladimír Juračka.

„Mě překvapuje, že paní Hanzlíková, která léta pracovala na odboru správy majetku, to nedokáže zasadit do patřičných právních souvislostí. My jsme zásady měli a skutečně jsme dávali výrazné slevy. Tehdy jsme vše pečlivě konzultovali s právníky a tenkrát to bylo v pořádku, ta možnost zde byla, tak jsme ji využili,“ zareagoval Vladimír Juračka.

„Dnes je však situace taková, že by nás za to jako zastupitele pozavírali. Šli bychom před soud a byli bychom odsouzeni,“ doplnil místostarosta.

Sleva není možná? 

Argumenty o tom, že město zkrátka slevit nemůže a že by zastupitelé riskovali trestní stíhání, zaznívaly z úst starosty, místostarostů i vedoucího odboru správy majetku Radomíra Bradáče opakovaně.

Vedení města se při těchto tvrzeních mimo jiné odvolávalo na vyjádření advokátní kanceláře, které si radnice nechala vypracovat.

Zmíněné stanovisko, které lze najít na webových stránkách města, však ve skutečnosti vyznívá spíše obráceně. Advokátní kancelář totiž naopak tvrdí, že sleva možná je. Stačí, když zastupitelé své rozhodnutí odůvodní.

„Domníváme se, že prodej bytů klienta stávajícím nájemcům za cenu nižší, než cenu obvyklou, je v souladu se zákonem za předpokladu, že zastupitelé dostatečně zdůvodní toto snížení, přičemž doporučujeme, aby zdůvodnění nebylo založeno jen na faktu, že se jedná o stávající nájemce,“ stojí ve vyjádření právnického týmu Frank Bold.

Jako možné zdůvodnění slevy právníci doporučují například koncepční řešení bytové situace ve městě, snahu zabránit negativním sociálním dopadům na stávající nájemníky či důvěru ve vybraného kupujícího.

Argumenty vedení města zpochybňovali také přítomní občané.

„Možnost stanovit podmínky pro oceňování bytů je plně v kompetenci města a není v rozporu se zákonem o obcích. Ten je ostatně už dvacet let stejný, to znamená, že žádné podmínky pro prodej bytů se nezměnily,“ okomentovala celou záležitost další z nájemkyň půdních vestaveb Iva Bonyoma Lutchimba.

„Mě váš názor překvapuje paní inženýrko. Vy jste ekonomka krajského úřadu, a dnes tu obhajujete neekonomické jednání,“ odvětil Jiří Kudláček.

"Projíte peníze ostatních"

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

„Já nechci, ať mi ten byt město prodává za desetinu ceny, všichni víme, že to je nesmysl. My jen chceme, aby to bylo za cenu, která bude v souladu s etikou. Pro nás to totiž není investice, ale náš domov. A vy byste se v tomhle neměl chovat jako ekonom, ale jako zástupce občanů,“ kontrovala Iva Lutchimba

I přes protesty opozičních zastupitelů o neregulérním postupu při hlasování byl nakonec návrh na prodej půdních vestaveb schválen.

„Hluboké socialistické myšlení způsobuje pouze to, že projíte peníze i ostatních. Já myslím, že se tomu úspěšně blížíte a populismus, který nastolujete v otázce správy společného majetku do Hranic nepatří,“ řekl na adresu zastupitelů Otevřené radnice starosta Kudláček.

Ze zasedání zastupitelstva po přijetí návrhu všichni návštěvníci z řad občanské veřejnosti odešli.