Stávajícím nájemníkům půdních vestaveb a nástaveb nyní běží půlroční lhůta, v níž mohou uplatnit předkupní právo. Pokud tak neučiní, může město nabídnout byt k prodeji komukoliv dalšímu. Cena bytů se v průměru pohybuje okolo 1 milionu korun.

Právě cena je obyvatelům vestaveb trnem v oku. V minulosti se totiž při masivních prodejích městských bytových jednotek ceny pohybovaly pouze okolo 60 tisíc korun za byt.

Nájemníci půdních vestaveb od města také opakovaně žádali vyjádření, co se stane, pokud si koupi bytu nebudou moci dovolit.

Podle 2. místostarosty Daniela Vitonského bude sociální situace každého z nájemníků, kteří byt neodkoupí, posuzována individuálně. Stejně se k celé záležitosti radnice vyjadřuje od prosincového oschválení prodeje.

Usnesení v podobném duchu ostatně zastupitelstvo minulý týden nakonec i odhlasovalo. V něm deklarovalo svůj úmysl, ponechat si ve vlastnictví města neprodané byty ve střešních nástavbách a vestavbách v případech, které vyžadují zvláštní sociální zřetel.

„Za mě je velmi důležité, že zastupitelé se dohodli a odhlasovali a tudíž dali do zápisu, že byty, které nebudou odkoupeny nájemníky, nebudou dále prodávat a nabízet třetím osobám,“ uvedla předkladatelka petice Iva Bonyoma Lutchimba v následném mailu adresovaném ostatním nájemníkům půdních vestaveb.

Toto tvrzení však z usnesení zastupitelstva nevyplývá. Zastupitelé pouze deklarovali svůj úmysl ponechat si ve vlastnictví města ty neprodané byty, ve kterých bydlí sociálně slabší nájemníci.

O tom, kteří nájemníci do této škatulky spadají, by pak rozhodovalo samo město. Přijaté usnesení tak rozhodně negarantuje, že si město ponechá všechny neprodané byty, ani to, že v nich budou moci všichni stávající nájemníci zůstat.

Na zastupitelstvu se nájemníci z úst Daniela Vitonského také dozvěděli, že město umožní při hypotékách ručit přímo kupovaným bytem.

Více než dvouhodinové jednání o půdních vestavbách provázely velké emoce a také několik kontroverzních výroků. Abychom mohli dostatečně obsáhle ilustrovat průběh a zejména úroveň této diskuze, nabídneme vám ty nejzajímavější střípky z jednání v samostatném článku.