Projekty ještě překontroluje Státní zemědělský intervenční fond, který je pak přibližně v říjnu definitivně schválí k realizaci. Kvůli snaze podpořit více uchazečů byla maximální hranice dotace na jeden projekt snížena na osm set tisíc korun.

Vůbec nejvíce zájemců z Hranicka uspělo v oblasti spolkového života a sportu. Do sedmi projektů v této sféře se rozdělí asi 4,7 milionů korun. Na Hranicku v příštím roce například vznikne hned pět nových hřišť. Střítežští u fotbalového areálu vybudují univerzální asfaltové hřiště, které se bude využívat hlavně pro pořádání sportovních i kulturních akcí.

„Už v roce 2010 jsme začali stavět víceúčelový areál. Toto asfaltové hřiště bude na už vybudované součásti areálu navazovat. Jsem rád, že jsme dotaci získali, i s asfaltovým hřištěm bude celý komplex tvořit ucelenou stavbu," řekl starosta Stříteže nad Ludinou Petr Pajdla.

Obec na hřiště získala dotaci 584 tisíc korun. Z vlastního rozpočtu pak na akci dodá 358 tisíc. Asfaltové hřiště plánují na příští rok také ve Všechovicích, kde budou plochu využívat hlavně skateboardisté. To v sousedním Rouském a v Malhoticích budou stavět umělý povrch pro široké spektrum sportovních odvětví. Bez zajímavosti není ani celková rekonstrukce už zchátralého výletiště v Kunčicích na Bělotínsku.

„Atraktivním prvkem budou též venkovní posilovací stroje. Tyto cvičební pomůcky se objeví v Hranicích, ale také v Býškovicích, kde k tomu místní TJ přidá vybudování kryté tribuny či nové klubovny," řekl František Kopecký, manažer Místní akční skupiny Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, prostřednictvím které byly dotace na Hranicku rozdělovány.

Ze zmíněného programu se peníze rozdělovaly také do zemědělství a do oblasti rozvoje cestovního ruchu. V každé z těchto kategorií uspělo pět žadatelů. Například mezi zemědělce půjde asi 1,7 milionů korun, agrárníci ale přidají více než pět miliónů ze svého.

V letech 2008 až 2013 tak peníze z dotačního Programu Leader, který právě letos končí, přispěly k realizaci 82 projektů, přičemž šlo o téměř čtyřicet pět milionů korun. Žadatelé však na plánované akce přidali k těmto financím dalších sedmdesát milionů z vlastních prostředků. Už nyní ale rozvojové organizace plánují strategii rozvoje regionu na příštích sedm let.