Ten nyní míří do cílové rovinky.

Místní akční skupina MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko koncem ledna odsouhlasila už poslední výzvu tohoto dotačního programu.

Přestože její oficiální vyhlášení proběhne až začátkem března, zájemci mohou už nyní začít s přípravou svých projektových záměrů, které případně mohou probrat s Kanceláří MAS.

V rámci „Rozvoje zemědělských podniků" mohou zemědělci získat dotace na stavby, technologie v rostlinné a živočišné výrobě i na nákup mobilních zemědělských strojů. Pro tuto oblast je už nyní připravena minimální částka. Ta bude dosahovat bezmála 1,5 milionu korun.

Dalších 1,9 milionu korun bude možné využít pro oblast podnikání v cestovním ruchu, a to na projekty výstavby a obnovy půjčoven sportovních potřeb či ubytovacích, stravovacích kapacit a sportovních areálů, včetně vybavení a související propagace.

Výsledky budou znát v červnu

Program jistě ocení také uchazeči o finanční podporu v oblasti Spolkového života a sportu, pro kterou je také připraveno vůbec nejvíce peněz, minimálně 4.006.289 korun.

„Obce, spolky, církve a nově též příspěvkové organizace obcí mohou budovat a obnovovat hřiště, kulturní sály, výletiště, klubové a spolkové místnosti a související zázemí včetně WC," popsal manažer Místní akční skupiny MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko František Kopecký.

Ve srovnání s rokem 2011, kdy byla oblast Spolkového života a sportu podpořena naposledy, došlo k jedné výraznější změně. Kvůli snaze podpořit více projektů byla maximální hranice dotace na jeden projekt snížena na osm set tisíc korun.

Žádosti o dotaci přijímá MAS Hranicko do konce dubna, v červnu pak budou známé výsledky bodování projektů.

Podpoření žadatelé na podzim podepíší smlouvu o dotaci se Státním zemědělským intervenčním fondem. Realizaci jejich záměrů pak už nic nebude stát v cestě.