Pomohl jim v tom projekt Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku, který nyní po necelých dvou letech končí.

Projekt, na který Evropská unie a česká vláda přispěly téměř šesti miliony korun, začal na Hranicku v listopadu roku 2006.

„Hlavním cílem bylo řešit ztrátu motivace dlouhodobě nezaměstnaných, a protože se projekt zaměřil na nezaměstnané osoby s nízkým stupněm vzdělání, tak také jejich vzdělávání,“ vysvětlila Marcela Tomášová z Mikroregionu Hranicko.

Celkem se do projektu zapojilo přes šedesát lidí z jedenácti obcí regionu. „Vznikly čtyři pracovní týmy, do nichž byli jednotliví účastníci zařazeni. Ti pak v obcích vykonávali práce, jako byl úklid veřejných prostranství, údržba zeleně či pořadatelská služba při obecních akcích,“ popsala Marcela Tomášová.

Jedním z úkolů projektu bylo, aby si jeho účastníci osvojili základní pracovní návyky. „Když je někdo dva tři roky na pracovním úřadě, je pak pro něj těžké naučit se každý den ráno vstát, přijít včas do práce a být ji schopen plnohodně vykonávat,“ podotkl k tomu hranický starosta Miroslav Wildner.

Na nezaměstnané čekaly také rekvalifikační kurzy pro práci s motorovou pilou a křovinořezem. „Těch se účastnili jak muži, tak i ženy. Získané dovednosti pak použili při údržbě zeleně,“ uvedla Marcela Tomášová.

Účastníci projektu prošli i řadou školení, kde se naučili správně napsat pracovní životopis, získávali základní počítačové dovednosti nebo se učili, jak se chovat při výběrovém řízení.

„Cílem těchto aktivit bylo motivovat lidi a posílit jejich sebevědomí,“ doplnila Tomášová. Podle jejích slov lze výsledky projektu hodnotit pozitivně.

„Velká část účastníků má dnes stálé zaměstnání, nezaměstnanost v regionu se značně snížila, což je ovšem dáno i dalšími faktory, a přínos z projektu měly i obce, v nichž pracovní týmy působily,“ informovala Tomášová.