Starosta Hranic Jiří Kudláček (ANO) tato tvrzení potvrzuje, ale připouští, že ještě zdaleka není vyhráno.

„Na konci roku 2015 jsem osobně navštívil pana ministra dopravy Daniela Ťoka. Apeloval jsem na nutnost dokončení této stavby a pan ministr přislíbil podporu. Své slovo splnil a předmětnou stavbu zařadil mezi priority Zlínského kraje," řekl starosta města Hranice Jiří Kudláček.

Výstavbu tak převzal do osobní kompetence Karel Chudárek z Ředitelství dálnic a silnic Zlín.

V této době začali záměru napomáhat i senátoři všech dotčených krajů, včetně přerovské senátorky Jitky Seitlové (NEZ), která iniciovala vznik akční pracovní skupiny.

Spojka má vzniknout na území Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezské­ho kraje.

Podle starosty se největší komplikace v tuto chvíli váží k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, kdy došlo na popud Evropské unie ke změnám ve směrnicích.

„Po opětovném rozběhu akce se zjistilo, že některá zásadní vyjádření již nejsou platná a je nutné vyřešit nové podmínky současné legislativy. Nejhorší stav je u posouzení EIA, kde dochází na základě požadavku EU k zásadním změnám. Dosud byl závěr této studie stanoven jako doporučení, ale nově bude závěrečné shrnutí povinné. Předpokládá se tedy změna již vydaného územního rozhodnutí," uvedl Jiří Kudláček.

Hotovo? Za šest let

Dále dochází ke změnám ohledně budování středisek údržby dálnice a vyvstává také nutnost zabezpečit přechody pro divoce žijící zvěř.

„V naší oblasti například prostupy pro medvědy, vlky nebo rysy," uvedl starosta.

„Řeší se i podmínky pro průjezdy nadměrných nákladů a řada dalších drobných problémů," dodal.

Jiří Kudláček připouští, že stavbu mohou přibrzdit také samotné výkupy pozemků nebo různá odvolání.

Vydání stavebního povolení se nyní očekává do konce roku 2017, vypracování prováděcí projektové dokumentace v roce 2018 a zahájení stavby v roce 2019.

Hotovo by mělo být nejpozději v roce 2022.

12 tisíc aut denně

Hlavním cílem tohoto dlouho plánovaného projektu je dostat kamionovou dopravu pryč z centra Hranic a dalších dotčených obcí.

Podle posledního měření intenzity dopravy z roku 2010 projede středem Hranic denně na dvanáct tisíc vozidel.

Rozpočet stavby byl předběžně stanoven na 3,1 miliardy Kč.

David Král