"Ruší se poskytování nových pronájmů, ale pronájmy starší šesti let se nadále nebudou fakturovat a popelnice se stává vlastnictvím pronajímatele," uvedl ředitel společnosti Ekoltes Ota Čermák.

Občané, kteří mají popelnici na komunální odpad pronajatou po dobu kratší šesti let, budou stále platit roční poplatek dle velikosti nádoby. Po uplynutí šestiletého pronájmu občanům opět popelnice zůstane.

"Dosavadní cena za pronájem 120 litrové nádoby činí 120 korun za rok a za 240 litrovou popelnici je pronájem dvakrát vyšší," dodal Ota Čermák.