V letošním roce si připomeneme dvacet let od katastrofálních povodní v roce 1997, při nichž zemřelo devětačtyřicet lidí a škoda se vyšplhala na 63 miliard korun.

Povodně se výrazně dotkly i Přerovska a ochrana před velkou vodou v této oblasti není stále vyřešena.

Zabránit povodním by mělo rozšíření jezu na řece Bečvě v Hranicích, ohrázování řeky a především výstavba vodního díla Skalička, které dostalo v minulém roce zelenou.

Dosud ale není rozhodnuto, zda se bude jednat o přehradu se zásobami vody či suchý poldr.

Předkládaná studie ukázala možnou variantu k připravované přehradní nádrži Skalička, která by navazovala na připravovaný poldr Teplice.

Boční poldr by měl být vytvořen za účelem protipovodňové ochrany Hranic, Lipníku nad Bečvou i Přerova a oproti přehradní nádrži má citlivější přístup k řece Bečvě.

„Jednotlivé varianty musíme řádně prozkoumat. Zabývat se budeme i touto variantou a pokusíme se ji posunout z té ideové myšlenky na proveditelnou. Musí však souhlasit všechny dotčené přilehlé obce a vlastníci pozemků," sdělil Jiří Zedníček z Povodí Moravy.

Boční poldr by neměl ohrozit kumulaci štěrku, který je pro Bečvu velice důležitý.

Pro zvětšení klikněte na grafiku

Protipovodňová opatření na Bečvě stále nemají jasnou tvář Zdroj: Vizualizace: Lukáš Krejčí

Protipovodňová opatření na Bečvě stále nemají jasnou tvář   Vizualizace: Lukáš Krejčí

Povodí chce údolní nádrž

Na přednášce zazněly dva návrhy protipovodňového opatření.

Vybudovat údolní nádrž, která představuje jisté vytvoření bariéry na toku řeky, navrhuje Povodí Moravy.

„Jedná se především o bariéru migrační, to se dotkne pohybu ryb, a také vznikne překážka pro shromažďování sedimentů. Bečva je štěrkonosná řeka, a vybudováním nádrže by mohla v korytě narušit činnost vody na horninový podklad, což by mělo za následek totální zničení vodního systému," podotkl Martin Rulík.

Navrhovaná nádrž by měla mít výšku šestnáct metrů, nebude tedy nijak veliká, spíše plošně mělká.

U nádrže se předpokládá rekreační využití.

Rozporuplné pocity měla na pondělním setkání z návrhu bočního poldru starostka Skaličky.

„Musím udělat vše pro to, abych ochránila místní obyvatele , ať už bude postaveno vodní dílo, suchý poldr nebo boční poldr. Boční poldr zasahuje ještě více do našeho katastru, to může ovlivňovat, možná jen pohledově, satelitní městečko, které máme vybudované a nejen to. Lidé tam už teď přepočítávají, kolik metrů vody budou mít nad hlavou. Problematiku štěrku v řece nejsem momentálně schopna posoudit, boční poldr je pro mě nová záležitost. Bojovali jsme proti vybudování suchého poldru od roku 2007, marně! Musíme se smířit s tím, že nějaká protipovodňová ochrana na řece Bečvě vybudovaná bude, jaký návrh se nakonec uskuteční je otázkou, nad kterou se zcela jistě budeme ještě několikrát scházet se všemi dotčenými obcemi konstatovala starostka Petra Kočnarová.

Výhoda? Volná řeka

Druhým návrhem je již zmiňované vybudování bočního poldru.

„Poldr má podle mého názoru lepší využití, protože nebrání pohybu naplavenin po proudu, navíc nevytváří trvalou zátopu. Právě Bečva je závislá na své dynamice. V posledních letech dochází k úbytku vody, ale výstavba přehrady je podle mě krajním řešením," uzavřel Martin Rulík.

Hlavní výhodou bočního poldru je to, že ponechává řeku volnou, nenarušuje říční kontinuitu.

Zabránit povodním by mělo rozšíření jezu na řece Bečvě, ohrazování řeky a výstavba vodního díla Skalička, které dostalo v minulém roce zelenou, přitom ale není dosud rozhodnuto, zda se bude jednat o přehradu se zásobami vody či suchý poldr.

Předkládaná studie ukázala možnou variantu k připravované přehradní nádrži Skalička, která by navazovala na připravovaný poldr Teplice.

Boční poldr by měl být vytvořen za účelem protipovodňové ochrany Hranic, Lipníku i Přerova a oproti přehradní nádrži má citlivější přístupk řece Bečvě.

„Jednotlivé varianty musíme řádně prozkoumat. Zabývat se budeme i novým návrhem a pokusíme se jej posunout z té ideové myšlenky na proveditelnou. Musejí však souhlasit všechny dotčené obce a vlastníci pozemků," sdělil Jiří Zedníček z Povodí Moravy.