Přepočteno na objem to dělá třicet až čtyřicet litrů směsného komunálního odpadu na obyvatele za týden, záleží na složení a vlhkosti odpadu. Standardní černá plastová popelnice má objem 120 litrů. To znamená, že by měla za týden pojmout odpad od tří až čtyř osob.

„Čas od času se stane, že objem popelnice nevystačí. Svozový den je ještě daleko a víko popelnice už nejde zavřít. Buď jste dělali větší úklid, nebo u vás bylo na návštěvě příbuzenstvo. To není podstatné. Pokud však tuto situaci řešíte každý týden, zvažte pořízení další sběrné nádoby," apeluje na místní obyvatele referentka odpadového hospodářství společnosti Ekoltes Alžběta Krajčovičová.

Podle Ekoltesu nemusí jít extrémně přeplněná popelnice následně vysypat a tudíž ani vyvézt. Vyvezen nebývá ani odpad umístěný mimo sběrnou nádobu. „Nečekejte, až to dojde tak daleko a důsledně třiďte odpad. Vytříděný odpad přináší do městského rozpočtu peníze, u směsného komunálního odpadu je tomu naopak. Důsledné a efektivní třídění je tedy způsob, jak odvrátit prudké zvyšování místního poplatku za komunální odpad," uvedla dále Alžběta Krajčovičová.

Podle společnosti EKO-KOM každý Čech za rok průměrně vytřídí více než 42 kilogramů odpadu. V tomto ohledu jsou tedy Hranice podprůměrné. Podle některých místních obyvatel však třídit nemusí být vždy snadné. „Snažím se třídit, jak jen můžu, ale na některých místech v Hranicích, třeba na náměstí nebo v podobných lokalitách, není vůbec příležitost. Myslím si, že by to mohlo být lepší," prozradila Kateřina Valentová.

Podle některých občanů by se měl ve společnosti klást v této otázce větší důraz na osvětovou činnost. „Třídění odpadu je velmi ožehavé téma. Řekla bych, že ve větších městech aktuálně často diskutované. Jen se obávám, že většinu lidí odrazuje od důkladného třídění fakt, že kolem sebe vidí obrovské jednotné skládky," upozorňuje Gabriela Kopáčiková a pokračuje.

„Chybí osvěta. V Olomouci fungují návštěvy a exkurze do třídírny odpadu. To má smysl. Vědět, že když to udělám, může se z toho vyrobit něco dalšího a nevzniká tak nesmyslná hromada odpadků všude kolem nás. Snad budeme jednou tak moudří, že upustíme od igelitek, sáčků a plastových obalů dřív, než bude pozdě," vyjádřila své přání.

David Král