„Ročně máme z městského rozpočtu na údržbu k dispozici 400 tisíc korun. V letošním roce jsme za to pořídili nové ochranné sítě a sítě na branky, opravu laviček a nátěr ping – pongových stolů,“ informovala Marta Pavelková, vedoucí oddělení školství Odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Městského úřadu v Hranicích.

V částce je zahrnut také pravidelný úklid in – line hřiště v Žáčkově ulici a víceúčelového hřiště na sídlišti Kapitána Jaroše.

Podle pracovníků, kteří pohyb na hřištích monitorují, jsou některá hřiště využívaná málo. Přestože mají školáci dva měsíce volna, Deník zjistil, že v odpoledních hodinách se na hřištích ve městě pohybuje jen málokdo. Dětem a dospívajícím se možná nechce sportovat kvůli velkému horku a svůj volný čas stráví raději u vody.

Spravují 22 hřišť, co s nimi bude dál?

„Otázkou je, jestli málo využívaná hřiště do budoucna modernizovat, nebo je nechat být tak, jak jsou. Obyvatelé sídlišť by si měli rozmyslet, co vlastně chtějí a diskutovat o tom na svých domovních schůzích,“ podotkla Pavelková, jejíž odbor na území města spravuje celkem dvaadvacet hřišť.

Odbor životního prostředí má v Hranicích a místních částech na starosti padesát pískovišť a 32 dětských mobiliářů. Mobiliáře s houpačkami, skluzavkami a dalšími prolézačkami jsou i podle jejich opotřebení dětmi využívána více. Odpoledne si děti hrály na Struhlovsku, Skleném kopci i na Hromůvce.

DISKUTUJTE S OSTATNÍMI NA WEBU POD ČLÁNKEM. JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR NA SPORTOVÁNÍ DĚTÍ VE MĚSTĚ?

Některá hřiště zarůstají trávou

Trávou ovšem zarůstají dvě hřiště v Galašově ulici. Dům dětí a mládeže, který zde sídlí, má ve své zahradě modernější hřiště pro různé druhy sportů, původní sídlištní od jara zarůstají. Podobně je na tom hřiště v ulici Vrchlického nedaleko hranických viaduktů.

Zatímco počet hřišť se v dohledné době bude spíše snižovat, dětské mobiliáře vzhledem k oblíbenosti plánuje město stavět další.

„V rámci programu Leader jsme požádali o dotaci na vybudování mobiliáře v Drahotuších. V současné době čekáme na vyjádření Státního zemědělského a intervenčního fondu o rozhodnutí přidělení dotace. Předpokládáme, že bude rozhodnuto během října,“ sdělila vedoucí odboru životního prostředí Ivana Zaoralová.

Jak dále dodala, 1. dubna město přijalo sponzorský dar spočívající ve vybudování hřiště pro děti ve Velké.

„Dosud slovenská firma dar městu nerealizovala,“ řekla Zaoralová. Teprve čas ukáže, zda se nejednalo jen o aprílový žert.

Maminkytrápí kůra

Některým lidem se nelíbí kůra jako podklad řady dětských mobiliářů ve městě. Na kůru, která nepříjemně zalézá do sandálů si stěžují například maminky z Nové ulice. Tento podklad je však pro město finančně nejvýhodnější.

„Použití kůry je plně v souladu s evropskou normou EN 1177 A1. Pravda je, že v poslední době se od kůry postupně ustupuje a přechází se k takzvanému kačírku, což je oblý štěrk,“ sdělila Ivana Zaoralová.

Velké obavy mají někteří rodiče z dětských pískovišť. Bezohlední majitelé domácích zvířat jsou jim trnem v oku. Červencová namátková kontrola Krajské hygienické stanice z náhodně vybraného pískoviště ve městě však neukázala žádné nedostatky.

Dvě nová hřiště s odlišením věku dětí mají vzniknout i v parku Československých legií. „Problém s chybějícím dětským mobiliářem se snažili řešit také studenti gymnázia v rámci projektu Občan. Jejich návrh se shoduje s projektem na rekonstrukci,“ uzavřela Ivana Zaoralová.