„Samozřejmě z toho máme radost, ale přesné důvody umístění neznáme, jelikož průzkum jsme neprováděli my. Protože jsme ale akreditovaným zařízením, tak i u nás probíhá pravidelné interní hodnocení. Také z něj vyplývá, že pacienti jsou s poskytovanou péčí spokojeni," uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jana Pivovarčíková.

Průzkum prováděla organizace Health Care Institute, a to ve všech krajích České republiky. Jak v rámci hodnocení hospitalizovaných pacientů, tak i v případě pacientů na ambulantní péči skončila hranická nemocnice třetí za vítěznou nemocnicí ve Šternberku a druhou Vojenskou nemocnicí Olomouc.

Hodnocení bylo postaveno na sledování bezpečnosti a spokojenosti nejen pacientů nemocnic, ale také jejich pracovníků. Ovšem do seznamu úspěšných nemocnic, které v Olomouckém kraji získaly od svých zaměstnanců více než sto hlasů, se hranická nemocnice nedostala.

„Při interním hodnocení ale sledujeme i spokojenost zaměstnaneckého personálu a také z něj nemocnice vychází pozitivně. Informace, které při takovém monitoringu od pracovníků získáváme, jsou pro nás v mnohém podnětné. Stěžovali si například na nedostatek parkovacích míst. Nyní ale máme dvě nová parkoviště, takže situace se v tomto ohledu výrazně zlepšila," dodala Jana Pivovarčíková.

Celorepublikového průzkumu, který provedl Health Care Institute, se hranická nemocnice účastnila už počtvrté a opět se do něj zapojí také v příštím roce.