A nevadilo by jim, kdyby si úřad na svůj rozvoj vzal úvěr. Takové informace vyplynuly z průzkumu veřejného mínění, který si letos nechalo zpracovat olomoucké hejtmanství.

Zhruba osmi set obyvatel kraje z různých okresů, věkových kategorií i vzdělání se ptali pracovníci Univerzity Palackého.

Lidé v dotazníku odpovídaly na nejrůznější otázky o fungování krajského úřadu, o hejtmanovi, kvalitě života či cestovním ruchu.

„Z průzkumu jsme zjistili, že jsou lidé s kvalitou života v kraji spokojení více než před čtyřmi lety. Vyplývá to z porovnání dat z předchozí analýzy. Více obyvatel také zná jméno hejtmana Martina Tesaříka, což je způsobené nejspíše tím, že figuruje také v celostátní politice,“ naznačil výsledky politolog Pavel Šaradín, vedoucí průzkumu.

Spokojení byli lidé také s fungování krajského úřadu. Jejich počet za poslední čtyři roky narostl o dvacet procent.

„Pozitivně obyvatelé také vnímali, že by si kraj půjčil peníze na svůj rozvoj. Uvítali by, kdyby vedení hejtmanství investovalo do zdravotní péče, zvýšení bezpečnosti, opravy silnic a protipovodňových opatření,“ vysvětlil Šaradín.

Zdroj: Krajský úřad Ol. kraje

Z analýzy vyplynuly také negativní výsledky. Lidem se například nelíbilo, že jsou málo informováni o práci zastupitelů, nebo že se k nim nedostává tištěný měsíčník, který kraj vydává.

„Také považují turistický ruch za srovnatelně rozvinutý s ostatními kraji. V této otázce byli kritičtí lidé s vyšším vzděláním a životní úrovní. Tři čtvrtiny byly naklonění k tomu, aby se v kraji obnovily ski i cyklobusy,“ přiblížil Šaradín.A co nejvíce obyvatele Olomouckého kraje trápí?

„Podle průzkumu vnímají jako největší problém vysokou míru nezaměstnanosti. Chtěli by také lepší dostupnost zdravotní péče, zvýšení bezpečnosti a omezení kriminality. Jsou to požadavky, které se dotýkají každého člověka, proto se umístily tak vysoko. Většina obyvatel by také uvítala, kdyby se v hejtmanství využíval odpad na výrobu energie,“ objasnil Šaradín.

Zdroj: Krajský úřad Ol. kraje

Tesařík: Budeme hledat, kde prorazit

Olomoucký kraj si nechal podobný průzkum zpracovat už počtvrté. Plánuje, že s nimi bude i nadále pokračovat.

„Chceme mít zpětnou vazbu. Informace, které jsme z analýzy zjistili, dále využijeme. Průzkum potvrdil, že největším problémem je nezaměstnanost. Budeme se proto snažit najít ve spolupráci s podnikateli a vysokými školami oblasti, ve kterých bychom mohli na našem i zahraničním trhu prorazit,“ podotkl hejtman Martin Tesařík.

Naznačil také, že budou jednat o opětovném zavedení ski a cyklobusů, nebo že vytvoří strategii, jak co nejúčelněji nakládat s odpady. Budou se také snažit vyjednat, aby tištěný krajský měsíčník dostal do rukou každý, kdo má zájem.