Volební preference

Volební preference. Zdroj: agentura SANEP

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl pro deníky VLP proveden ve dnech 8. – 18. březen 2016 na vybrané skupině 619 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel Olomoucký kraje ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů, 39.031 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel Olomouckého kraje dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.