K zápisům do prvních tříd se letos v Hranicích dostavilo 255 dětí, tedy o patnáct méně než v roce předešlém.

Největší zájem projevili rodiče o základní školy 1. máje a Šromotovo.

„Celkově počítáme s kapacitou 108 dětí. Do bilingvní třídy jsme přijali 18 žáků, a do běžných tříd 71 dětí. Řízení bylo přerušeno u devatenácti uchazečů, u těch ještě se ještě uvidí," uvedl ředitel ZŠ 1.máje Ivan Straka.

Některé žádosti museli na dvou nejžádanějších školách dokonce odmítnout.

„Z důvodu naplnění kapacity jsme přijímali žáky, kteří splňovali alespoň jedno z námi zveřejněných kritérií pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání. Z těch, kteří nesplňovali žádné kritérium, jsme vylosovali tři uchazeče, zbytek jsme byli nuceni odmítnout," stojí v oficiálním prohlášení Základní školy Šromotovo, na které předběžně počítají s nástupem 79 studentů.

Nepřijaté děti nakonec patrně budou navštěvovat školu na Struhlovsku, která disponuje dostatečnými kapacitami, aby je mohla přijmout.

Základní škola v městské části Drahotuše hlásí 18 přijatých.

Podle nynějších odhadů by mělo do hranických škol nastoupit 220 nových žáků. Konečný počet dětí, které skutečně usednou v září poprvé do školních lavic, se však ještě pravděpodobně změní, z důvodu odkladů a také stěhování.

David Král