„Nedávno například došlo ke vloupání do mateřské školky i vloupání do zaparkovaných aut na náměstí. A to jsou jen veřejná místa, nevím, jak je tomu v případě soukromých pozemků. Máme problém hlavně s majetkovou trestnou činností," řekl tajemník městského úřadu v Hustopečích Václav Vomáčka.

Právě z tohoto důvodu bylo pořízení kamerového systému velice žádoucí. Vedení městyse v listopadu dokončilo úvodní fázi projektu, která zahrnovala nákup prvních dvou otočných kamer.

„Kamery fungují dobře, jsou použitelné čtyřiadvacet hodin denně. Vše je ale prozatím v takzvaném zkušebním provozu, kdy ještě dolaďujeme některé detaily. Kamery jsou vysoce kvalitní, mají dobrou rozeznávací schopnost i za zhoršených povětrnostních podmínek," doplnil tajemník.

Kamery jsou v režimu online připojeny bezdrátovými spoji v profesionálním pásmu k centrálnímu záznamovému zařízení a následně propojeny na státní policii v Hranicích. Právě jen policisté mohou s pořízenými údaji z kamer pracovat.

Projekt „Kamerový systém městyse Hustopeče nad Bečvou" podpořil i Olomoucký kraj. Z celkových nákladů tří set tisíc korun, do kterého vedle nákupu kamer spadá i zajištění celkového technického zázemí, se kraj na akci podílí 140 tisíci korunami.

„V současné době máme pokryté centrum městyse a kamerový systém budeme v příštím roce dále rozšiřovat. Kamery budou umístěny na kritických a nejvíce inkriminovaných místech s dobrou schopností dohledu," popsal Václav Vomáčka.

Monitorovací systém samozřejmě má i významnou preventivní funkci. Na přítomnost kamer totiž radnice veřejnost upozorňuje prostřednictvím informačních cedulí. I vědomí, že prostory jsou pod neustálým dohledem kamer, může od nekalého úmyslu odradit.